Công ty CP Đầu tư LDG bị xử phạt

Từ năm 2020 - 2022, Công ty CP Đầu tư LDG lãi sau thuế tổng cộng 156 tỉ đồng. Trong khi đó, 9 tháng đầu năm 2023, công ty này lỗ hơn 200 tỉ đồng.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Đầu tư LDG (LDG - huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) với tổng mức tiền phạt là 130 triệu đồng.

Cụ thể, LDG bị phạt 65 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo đó, LDG công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật, không đúng thời hạn đối với một số tài liệu như giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước; báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét...

Ngoài ra, LDG gửi nội dung công bố thông tin định kỳ đối với tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ không đúng thời hạn cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét; báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên năm 2022; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2022.

Dự án Viva Park của LDG

Dự án Viva Park của LDG

Đồng thời, LDG bị phạt tiền 65 triệu đồng công bố thông tin không đầy đủ nội dung liên quan đến thể hiện các giao dịch với bên liên quan trong các năm 2021, 2022. Cụ thể là giao dịch đặt cọc giữa Công ty cổ phần Đầu tư LDG và một số cá nhân là người nội bộ của LDG, nhưng báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, năm 2022 chưa công bố thông tin về các giao dịch này.

LDG dự kiến sẽ phát hành 12,8 triệu cổ phiếu cho người lao động với giá 0 đồng (theo hình thức ESOP).

Cùng với đó, LDG có kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng với khối lượng 220 triệu đơn vị, dự kiến thu về 2.200 tỉ đồng.

LDG hiện đang rất khó khăn về tài chính. Ngoài việc thua lỗ hơn 200 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm, LDG còn vướng mắc pháp lý với dự án Tân Thịnh - Đồng Nai (Viva Park), một trong những dự án lớn nhất của công ty.

LDG đã đầu tư vào dự án Tân Thịnh trên 460 tỉ đồng, tính đến cuối quý III/2023.

Từ năm 2020 - 2022, LDG lãi sau thuế tổng cộng 156 tỉ đồng, trong khi 9 tháng đầu năm 2023 công ty đã lỗ hơn 200 tỉ đồng.

Ngoài ra, công ty cũng đang lên kế hoạch chuyển nhượng hai dự án tại Đà Nẵng và Bình Dương để tái cơ cấu.

Giá cổ phiếu LDG trong phiên 29-11 ở mức 3.810 đồng/cổ phiếu, giảm sâu hơn 30% so với đầu năm 2023.

P. Đình

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/kinh-te/cong-ty-cp-dau-tu-ldg-bi-xu-phat-20231129193801249.htm