Công bố 27 đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo Danh sách 27 đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

27 đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

27 đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Dữ liệu cập nhật đến ngày 10/01/2023. Danh sách cụ thể như sau:

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được phát triển trên cơ sở tham chiếu, ứng dụng Khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) và một số khung trình độ tiếng Anh của các nước, kết hợp với tình hình và điều kiện thực tế dạy, học và sử dụng ngoại ngữ ở Việt Nam.

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được chia làm 3 cấp (Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp) và 6 bậc (từ Bậc 1 đến Bậc 6 và tương thích với các bậc từ A1 đến C2 trong CEFR).

Cụ thể như sau:

Khánh Linh

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/cong-bo-27-don-vi-to-chuc-thi-danh-gia-nang-luc-tieng-anh-10223011615081739.htm