Quốc hội ban hành nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2025

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký Nghị quyết số 129/2024/QH15 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Cương quyết loại bỏ cơ chế 'xin - cho' là môi trường cho các hành vi tiêu cực, tham nhũng

Chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy mạnh cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, giảm phiền hà sách nhiễu, đi lại, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, cương quyết loại bỏ cơ chế 'xin - cho' là môi trường cho các hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Sớm thành lập Ban Chỉ đạo rà soát các vướng mắc về pháp lý

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tư pháp sớm trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo rà soát các vướng mắc về pháp lý do trực tiếp Thủ tướng làm trưởng ban.

Sự kiện nổi bật trong nước, quốc tế ngày 13/6

Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là một trong những sự kiện nổi bật ngày 13/6.

Vấn đề quảng cáo xuyên biên giới trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo nhận được nhiều sự quan tâm

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo nhận được sự quan tâm của các thành viên Chính phủ về các nội dung liên quan diện tích quảng cáo trên báo in; thời lượng quảng cáo trên truyền hình, báo nói; đặc biệt là về quảng cáo xuyên biên giới…

Tiếp thu tối đa ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự án luật

Tiếp thu tối đa ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện các dự án luật; các nội dung đã được Chính phủ cho ý kiến thì cần khẩn trương gửi sang để các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu, khắc phục tình trạng đến kỳ họp mới gửi tài liệu… Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 diễn ra trong ngày hôm nay 13/6.

Thủ tướng yêu cầu 'vừa chạy vừa xếp hàng' để hoàn thiện các dự án luật

Nhấn mạnh thể chế, cơ chế, chính sách chính là nguồn lực, Thủ tướng yêu cầu phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng thể chế đồng thời đổi mới cách làm, dành nguồn lực cả vật chất và nhân lực cho việc này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cương quyết loại bỏ cơ chế 'xin-cho'

Ngày 13-6, kết luận Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6-2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, tập trung thực hiện hiệu lực, hiệu quả đột phá chiến lược về thể chế, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển.

Thủ tướng: Tập trung tháo gỡ vướng mắc pháp lý để huy động nguồn lực, ưu tiên tăng trưởng

Kết luận phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm túc đột phá chiến lược về xây dựng, hoàn thiện thể chế với quan điểm thể chế, cơ chế, chính sách chính là nguồn lực, đầu tư cho nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế là đầu tư cho phát triển; cần tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc pháp lý để huy động nguồn lực cho sự phát triển, ưu tiên cho tăng trưởng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cương quyết loại bỏ cơ chế 'xin - cho'

Ngày 13/6, kết luận Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, tập trung thực hiện hiệu lực, hiệu quả đột phá chiến lược về thể chế, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển.

'Vừa chạy vừa xếp hàng', không để xảy ra tình trạng chậm trễ trong xây dựng luật

Quán triệt phải đổi mới cách làm trong xây dựng luật, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với nhau và với các cơ quan của Quốc hội tại giai đoạn 2 của kỳ họp thứ 7 trong việc thảo luận, cho ý kiến, xem xét, thông qua các dự án luật; tuân thủ quy định, 'vừa chạy vừa xếp hàng', không để tình trạng chậm trễ.

Chính phủ họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6

Ngày 13/6, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6. Đây là phiên họp chuyên đề pháp luật thứ 5 của năm 2024, thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

Chính phủ cho ý kiến nhiều dự án luật quan trọng

Hôm nay 13/6, Chính phủ tổ chức phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6, để thảo luận, xem xét cho ý kiến đổi với 3 dự án luật bao gồm: Luật Hóa chất (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; 3 đề nghị xây dựng luật, gồm: Luật Dữ liệu, Luật Phòng bệnh, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp.

Chính phủ tổ chức phiên họp chuyên đề pháp luật cho ý kiến nhiều dự án luật quan trọng

Sáng 13/6, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6, để thảo luận, xem xét cho ý kiến, đối với 6 nội dung, trong đó có 3 dự án luật bao gồm: Luật Hóa chất (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; 3 đề nghị xây dựng luật, gồm: Luật Dữ liệu, Luật Phòng bệnh, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Chính phủ họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6

Ngày 13/6, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ họp Phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 để thảo luận về 3 dự án Luật và 3 đề nghị xây dựng Luật gồm các dự án luật: Luật Hóa chất (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và các đề nghị xây dựng luật: Luật Dữ liệu; Luật Phòng bệnh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2024

Ngày 13/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2024. Đây là phiên họp chuyên đề pháp luật thứ 5 của năm 2024.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Bộ trưởng Lương Tam Quang lần đầu dự họp Chính phủ trên cương vị mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính chào mừng Phó Thủ tướng Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang lần đầu tham dự phiên họp Chính phủ trên cương vị mới, trọng trách mới.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long lần đầu dự phiên họp Chính phủ trên cương vị mới

Thủ tướng chào mừng Phó Thủ tướng Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang lần đầu tham dự phiên họp Chính phủ trên cương vị mới, trọng trách mới.

Ưu tiên nguồn lực cho xây dựng, hoàn thiện thể chế

Phát biểu tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2024 diễn ra sáng 13/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trực tiếp lãnh đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế; ưu tiên nguồn lực cho công tác pháp chế, xây dựng pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Thủ tướng chủ trì phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6

Sáng 13/6, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6, để thảo luận, xem xét cho ý kiến, đối với 6 nội dung, trong đó có 3 dự án luật, 3 đề nghị xây dựng luật. Cùng tham dự phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6/2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6/2024.

Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2024

Ngày 13/6, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp Phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 để thảo luận 3 dự án Luật và 3 đề nghị xây dựng Luật.

Ngày 13-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6-2024, thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các Bộ trưởng ưu tiên nguồn lực con người, kinh phí, hoàn thiện thể chế; tăng kỷ luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Chính phủ họp chuyên đề pháp luật, thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Ngày 13/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2024 - là phiên họp chuyên đề pháp luật thứ 5 của năm 2024, thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

Luật Điện lực (sửa đổi), Luật Hóa chất (sửa đổi) chốt lịch trình Quốc hội

Theo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, Luật Điện lực (sửa đổi) và Luật Hóa chất (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024) và thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025).

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế TNDN sửa đổi có thể được thông qua vào cuối năm

Quốc hội quyết định, trường hợp dự án Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi)… được chuẩn bị tốt, thảo luận đạt đồng thuận thì Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024).

Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 8/6 đa số đại biểu Quốc hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Hàng loạt chính sách quan trọng về đất đai có thể có hiệu lực sớm từ 1-8 tới

Nhiều chính sách quan trọng về đất đai trong Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản… có thể có hiệu lực từ 1-8-2024 thay vì từ 1-1-2025

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng ở 55 địa phương

Sản xuất công nghiệp tháng 5 tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực; tăng 3,9% so với tháng trước và tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước.

Góp ý cho dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi)

Sáng 30-5, Hội Hóa học Việt Nam (CSV) và Hội đồng Trách nhiệm xã hội tự nguyện của các doanh nghiệp hóa chất Việt Nam (VRCC) phối hợp với Cục Hóa chất - Bộ Công thương tổ chức Hội nghị tham vấn giữa CSV và các doanh nghiệp thành viên nhằm trao đổi, đóng góp ý kiến về Luật Hóa chất (sửa đổi) trước khi trình Quốc hội.

Doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch an toàn lao động hàng năm

Đây là ghi nhận của đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh trong buổi giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại Chi nhánh Công ty TNHH Changshin Việt Nam (Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, huyện Long Thành) diễn ra ngày 28-5.

Siết chặt quản lý vận tải tại cảng Đa Phúc

Được xác định là hàng hóa nguy hiểm, ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe con người, nên quá trình bốc dỡ, vận chuyển lưu huỳnh phải đáp ứng các điều kiện theo quy định. Tuy nhiên, việc chấp hành chưa đúng, chưa đủ các quy định này vừa diễn ra tại Bến thủy nội địa Thắng Lá ở cảng Đa Phúc.

Thu hút đầu tư, phát triển ngành hóa chất theo định hướng ''xanh''

Ngành hóa chất Việt Nam mong muốn nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp Bulgaria với định hướng thu hút đầu tư công nghiệp xanh, sử dụng năng lượng mới.

Tăng giải pháp ứng phó sự cố hóa chất

Hóa chất là ngành công nghiệp quan trọng, tuy nhiên với độ 'nguy hiểm' cao việc đảm bảo an toàn, nâng cao năng lực ứng phó sự cố hóa chất cần thiết.

Thực phẩm không thể chứa chất cấm!

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật Hóa chất (sửa đổi). Trong dự thảo tờ trình về dự án luật, Bộ Công Thương đưa ra nhận định:

Hội nghị thường niên Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam năm 2024

Ngày 26/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam năm 2024 tổ chức Hội nghị thường niên năm 2024.

Tất cả hóa chất sẽ phải khai báo khi nhập khẩu

Dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi) quy định tất cả hóa chất phải được thực hiện khai báo khi nhập khẩu nhằm hạn chế khả năng nhiều hóa chất nguy hiểm, độc hại được nhập khẩu vào Việt Nam mà cơ quan quản lý không có thông tin.

Tất cả hóa chất phải khai báo khi nhập khẩu

Dự án Luật Hóa chất (sửa đổi) đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến có một số điểm mới, kỳ vọng sẽ khắc phục được tình trạng nhập khẩu và sử dụng hóa chất sai mục đích.

Dự án Luật Hóa chất (sửa đổi): Nhiều nội dung khắc phục tình trạng sử dụng hóa chất sai mục đích

Một số nội dung tại Dự án Luật Hóa chất (sửa đổi) đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến sẽ khắc phục được tình trạng nhập khẩu và sử dụng hóa chất sai mục đích.

Những điểm mới trong Nghị định 33/2024/NĐ-CP mà các doanh nghiệp ngành hóa chất cần biết

Tại Nghị định 33/2024/NĐ-CP ngày 27/3/2024 vừa được Chính phủ ban hành có nhiều điểm mới mà các doanh nghiệp ngành hóa chất cần lưu ý.

Năm 2024, trình Quốc hội sửa hai luật thuế thu nhập doanh nghiệp và tiêu thụ đặc biệt

Ngày 8/4, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã họp Phiên toàn thể lần thứ 21, thẩm tra dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp.

Chính phủ đề xuất sửa Luật Điện lực trong năm 2024

Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua dự án Luật Điện lực (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Gia tăng tốc độ phục hồi sản xuất công nghiệp

Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, sản xuất công nghiệp trong quý I/2024 tiếp tục khởi sắc với giá trị tăng thêm toàn ngành ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế.

TĂNG CƯỜNG CHẾ TÀI XỬ LÝ NGHIÊM MINH CÁC VI PHẠM VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ

Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, Dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024). Quan tâm tới dự luật, PGS.TS. Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, nguyên Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho rằng, dự thảo luật lần này cần tăng cường chế tài xử lý nghiêm minh các vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ nhằm đảm bảo an ninh, trật tự.