Căn cứ xác định nhà thầu phụ

Bà Nguyễn Thị Nhã đang công tác tại một công ty xây dựng, bà thường xuyên tham gia các gói thầu lựa chọn nhà thầu thiết kế - xây lắp - mua sắm (EPC).

Đối với những gói thầu EPC trong đó có phần cung cấp thiết bị (thiết bị công nghệ nhà máy công nghệ đặc thù như tuabin khí, hệ thống DCS,… các thiết bị này không phải vật liệu xây dựng, nhưng là hàng hóa được liệt kê cụ thể và tính giá rõ ràng trong hồ sơ mời thầu gói thầu EPC, được lắp đặt vào công trình tạo tài sản cố định).

Theo bà Nhã tham khảo Khoản 36 Điều 4 Luật Đấu thầu, nhà thầu phụ được định nghĩa như sau: "Nhà thầu phụ là nhà thầu tham gia thực hiện gói thầu theo hợp đồng được ký với nhà thầu chính".

Theo bà Nhã hiểu, nhà cung cấp thiết bị chính là nhà thầu phụ (ký hợp đồng với nhà thầu EPC (nhà thầu chính) để cung cấp thiết bị cho nhà thầu chính thực hiện lắp đặt).

Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng đơn vị cung cấp thiết bị chỉ là "đơn vị cung cấp" và không phải nhà thầu phụ. Do đơn vị này chỉ ký hợp đồng cung cấp thiết bị cho nhà thầu chính thì không tính là có tham gia thực hiện gói thầu.

Do vậy, hiện đang có những cách hiểu khác nhau gây nhầm lẫn trong quá trình thực hiện quy định của Luật Đấu thầu.

Bà Nhã hỏi, nhà thầu cung cấp hàng hóa (thiết bị để lắp đặt vào công trình) như trên có phải là nhà thầu phụ theo quy định tại Luật Đấu thầu không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 36 Điều 4 Luật Đấu thầu, nhà thầu phụ là nhà thầu tham gia thực hiện gói thầu theo hợp đồng được ký với nhà thầu chính.

Theo hướng dẫn tại Mục 29.1 Chương I Mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu EPC ban hành kèm theo Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT ngày 26/7/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu chính được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ kê khai theo Mẫu số 18(a) Chương IV – Biểu mẫu dự thầu.

Theo đó, việc sử dụng thầu phụ thực hiện căn cứ quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/can-cu-xac-dinh-nha-thau-phu-102230220085757831.htm