Cán bộ sợ sai không thể đổ lỗi cho công cuộc chống tiêu cực

Cán bộ sợ sai, né tránh trách nhiệm là 'căn bệnh' nói đi nói lại trong suốt 2 kỳ họp Quốc hội trở lại đây, thế nhưng, đến kỳ họp thứ 7 này vẫn là một vấn đề bức xúc. Đáng nói, tình trạng 'né tránh trách nhiệm' không chỉ tồn tại ở 'một bộ phận cán bộ, công chức' nữa mà lan rộng ra toàn hệ thống công quyền. Trong các cuộc thảo luận tại tổ, các đại biểu tiếp tục thẳng thắn lên án căn bệnh đang từng ngày gây suy giảm niềm tin của người dân và doanh nghiệp này.

Đại biểu Nguyễn Xuân Thắng - Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh - khẳng định, các cán bộ né tránh trách nhiệm không thể đỗ lỗi cho công cuộc đấu tranh phòng chống tiêu cực mà Đảng ta đang triển khai quyết liệt và được toàn dân đồng tình, ủng hộ.

Theo đại biểu Đồng Ngọc Ba - Đại biểu Quốc hội Thành phố Cần Thơ, hiện Chính phủ đang chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ, triệt để tiết kiệm chi để dành nguồn lực cho thực hiện cải cách tiền lương. Tuy nhiên, thực trạng cán bộ sợ sai, đùn đẩy trách nhiệm vẫn diễn ra, ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động của bộ máy nhà nước.

Ở góc nhìn khác, đại biểu Lò Thị Luyến - Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên - cho rằng, giữa các quy định của hệ thống pháp luật hiện hành và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức có mối tương quan chặt chẽ với nhau.

Rõ ràng, các vướng mắc từ những quy định của pháp luật cần được rà soát thường xuyên và khi đã phát hiện sự không đồng nhất, cần sửa đổi bổ sung kịp thời, tạo điều kiện cho các địa phương trong việc triển khai áp dụng pháp luật và tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ công chức có căn cứ pháp lý rõ ràng trong thực thi nhiệm vụ. Có như vậy, mới khắc phục được tình trạng né tránh trách nhiệm của cán bộ, công chức.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/can-bo-so-sai-khong-the-do-loi-cho-cong-cuoc-chong-tieu-cuc-223177.htm