Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Ban An toàn giao thông (ATGT) TP. Cam Ranh vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, ATGT năm 2024.

Ban ATGT TP. Cam Ranh yêu cầu các cơ quan thành viên, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội thành phố, các xã, phường tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, ATGT trong tình hình mới; lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự, ATGT vào quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị; bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm, tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; xóa bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt; ngăn ngừa, xử lý kịp thời các hoạt động lấn chiếm tuyến luồng hàng hải, đường thủy nội địa. Đồng thời, kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn đối với tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng, thực thi pháp luật, cung ứng kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện, dịch vụ vận tải và tham gia giao thông.

NHẬT THANH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202406/phat-dong-phong-trao-thi-dua-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-774578e/