Phiên họp thứ 1 ban soạn thảo dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND

Chiều 16/6, tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc đã tổ chức phiên họp thứ 1 - Ban soạn thảo dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Phó Chủ tịch Quốc hội, thượng tướng Trần Quang Phương dự và chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết ngay sau khi Quốc hội thông qua điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, Thường trực Hội đồng Dân tộc đã xây dựng các văn bản về thành lập, quy chế hoạt động của Ban Soạn thảo, Ban Biên tập và kế hoạch soạn thảo Luật; phối hợp với Thường trực Ủy ban Pháp luật để hoàn thiện một bước dự thảo Tờ trình, dự thảo lần 1 của Luật; đồng thời, xây dựng dự thảo Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phạm vi sửa đổi, bổ sung Luật.

Chủ tịch hội đồng Dân tộc đề nghị các đại biểu thảo luận tập trung vào các vấn đề liên quan việc bổ sung nguyên tắc mới về hoạt động giám sát; việc luật hóa, xây dựng mới các quy định về tiêu chí lựa chọn chuyên đề giám sát, cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát; việc bổ sung quy định về chất vấn việc thực hiện các nghị quyết về chất vấn, giám sát chuyên đề của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, cơ quan của Hội đồng nhân dân; việc bổ sung quy định về điều hòa hoạt động giám sát.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thanh Hải - Như Huỳnh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/phien-hop-thu-1-ban-soan-thao-du-an-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-hoat-dong-giam-sat-cua-quoc-hoi-va-hdnd-225842.htm