Các tự viện tại Q.6 và H.Bình Chánh đón mừng Phật đản

Các tự viện trên địa bàn Q.6, H.Bình Chánh đã thiết trí lễ đài, vườn Lâm-tỳ-ni, treo cờ, đèn, băng rôn, biểu ngữ hân hoan đón mừng Khánh đản Đức Thế Tôn.

Mời bạn đọc cùng ngắm những hình ảnh do Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo Q.6 và H.Bình Chánh gửi về cho Giác Ngộ online:

* Các tự viện tại Q.6:

Chùa Tuyền Lâm - nơi sẽ cử hành Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 của Phật giáo Q.6

Chùa Tuyền Lâm - nơi sẽ cử hành Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 của Phật giáo Q.6

Thông tin chương trình Phật đản Phật lịch 2568 của Phật giáo Q.6

Thông tin chương trình Phật đản Phật lịch 2568 của Phật giáo Q.6

Lễ đài Phật đản của Phật giáo Q.6 được thiết trí tại chùa Tuyền Lâm

Lễ đài Phật đản của Phật giáo Q.6 được thiết trí tại chùa Tuyền Lâm

Tại tịnh xá Lộc Uyển

Tại tịnh xá Lộc Uyển

Vườn Lâm-tỳ-ni được thiết trí trong khuôn viên tịnh xá Lộc Uyển

Vườn Lâm-tỳ-ni được thiết trí trong khuôn viên tịnh xá Lộc Uyển

Biểu ngữ, đèn lồng được treo ở một góc vườn của tịnh xá

Biểu ngữ, đèn lồng được treo ở một góc vườn của tịnh xá

Chùa Bồ Đề Lan Nhã

Chùa Bồ Đề Lan Nhã

Lễ đài được thiết trí trang nghiêm

Lễ đài được thiết trí trang nghiêm

Vườn Lâm-tỳ-ni

Vườn Lâm-tỳ-ni

Lễ đài của Ni giới hệ phái Khất sĩ Q.6

Lễ đài của Ni giới hệ phái Khất sĩ Q.6

Vườn Lâm-tỳ-ni trong khuôn viên tịnh xá Ngọc Lâm

Vườn Lâm-tỳ-ni trong khuôn viên tịnh xá Ngọc Lâm

Minh Chánh

* Lễ đài Phật đản được thiết trí tại các tự viện trên địa bàn H.Bình Chánh:

Lễ đài chính của Ban Trị sự GHPGVN H.Bình Chánh được thiết trí tại tu viện Tường Vân

Lễ đài chính của Ban Trị sự GHPGVN H.Bình Chánh được thiết trí tại tu viện Tường Vân

Tại chùa Liên Hoa

Tại chùa Liên Hoa

Phước An cổ tự

Phước An cổ tự

Chùa Thanh Tâm

Chùa Thanh Tâm

Chùa Thiên Trì

Chùa Thiên Trì

Tâm Nhơn

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/anh-cac-tu-vien-tai-q6-va-hbinh-chanh-don-mung-phat-dan-post71662.html