Lục bát giao mùa

Giũ thơ còn sót một dòng/Em đi bến đục/Bến trong em về

Giũ thơ còn sót một dòng
Em đi bến đục
Bến trong em về
Ta ngồi rốn lại cơn mê
Hơi sương đọng giọt
Não nề mưa rơi.

Phương xưa cháy một góc trời
Bìm xanh kỷ niệm
Rối bời tóc mây
Thương con chim phụng xa bầy
Câu thơ buồn rũ bóng cây ngô đồng…

Sóng dào
Ướt một triền sông
Giọng hò ai
Lạc mênh mông đất trời
Mùa hạ ơi
Mùa hạ ơi
Tay mơ khôn níu được người sang thu!

NGUYỄN NGỌC HƯNG

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/luc-bat-giao-mua-384453.html