Bán hàng online vi phạm quyền lợi người tiêu dùng sẽ bị bêu tên

Công khai danh sách người bán hàng online vi phạm quyền lợi người tiêu dùng; Sổ sức khỏe điện tử của từng người sẽ được tích hợp hiển thị trên VNeID; Lãi doanh nghiệp bất động sản giảm mạnh, hàng tồn kho tăng tiếp; Truy trách nhiệm các sự cố, tai nạn lao động trong ngành than...

Nguyên Phong - Ngọc Lâm - Huy Hoàng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ban-hang-online-vi-pham-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-se-bi-beu-ten.html