100% trường học triển khai thanh toán không dùng tiền mặt

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, tính đến tháng 6-2024, toàn tỉnh có 474 trường học đã triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, đạt 100%. Trong đó, có 439 trường đã triển khai ít nhất 3 hình thức (trong số 4 hình thức thanh toán gồm: Mã QR, qua website, mobile money và thẻ POS; tích hợp sẵn mô đun thanh toán trong phần mềm quản lý trường học), đạt 92,6%.

Học sinh Trường Tiểu học Diên An 2 (huyện Diên Khánh).

Học sinh Trường Tiểu học Diên An 2 (huyện Diên Khánh).

Thời gian tới, sở tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 4205, ngày 16-5-2022 của UBND tỉnh về hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chỉ tiêu trong năm 2024 đạt 70% cơ sở giáo dục sử dụng nền tảng số để chuyển đổi số; 70% trường học, cơ sở giáo dục sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán học phí, các giao dịch khác; giá trị (hoặc số lượng) giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục đạt 70%.

K.D

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/giao-duc/202406/100-truong-hoc-trien-khai-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-88b74f0/