Thêm nhiều tiện ích được cập nhật trên VneID

Ứng dụng VNeID phiên bản 2.1.6 vừa được Bộ Công an cập nhật nhiều tiện ích.

Theo đó, tài khoản định danh điện tử - ứng dụng VNeID ở mức 1 có nhiều lợi ích: Tích hợp thông tin cá nhân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đăng nhập (SSO) và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; thực hiện thông báo lưu trú; phản ánh, kiến nghị về an ninh trật tự… Ở lần cập nhật này, người dùng VNeID mức 1 có thêm tính năng nhận thông báo giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công liên thông về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; cập nhật các cảnh báo thủ đoạn tội phạm…

Với người dùng VNeID ở mức 2, ngoài các tiện ích ở mức 1 nói trên còn có thêm các tiện ích khác, như: Cập nhật thông tin cư trú; tích hợp thông tin thẻ căn cước công dân gắn chip mới nhất và lịch sử thông tin thẻ căn cước công dân; tích hợp thông tin người phụ thuộc được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tích hợp thông tin đăng ký xe; tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế…

Những cập nhật nêu trên nhằm hướng đến sự thuận lợi cho người dân để từ ngày 1-7, người dân sử dụng tài khoản duy nhất là VNeID trong thực hiện dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử.

T.K (Theo sggp.org.vn)

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/khoa-hoc-cong-nghe/202406/them-nhieu-tien-ich-duoc-cap-nhat-tren-vneid-f4b74e6/