27 đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh khung 6 bậc

Cả nước hiện có 27 đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Theo dữ liệu cập nhật của Bộ GD&ĐT, cả nước có 27 đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Danh sách 27 đơn vị gồm:

1, Trường ĐH Sư phạm TPHCM.

2, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế.

3, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội.

4, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng.

5, ĐH Thái Nguyên.

6, Trường ĐH Cần Thơ.

7, Trường ĐH Hà Nội.

8, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

9, ĐH Vinh.

10, Trường ĐH Sài Gòn.

11, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM.

12, Trường ĐH Trà Vinh.

13, Trường ĐH Văn Lang.

14, Trường ĐH Quy Nhơn.

15, Trường ĐH Tây Nguyên.

16, Học viện An ninh Nhân dân.

17, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

18, Trường ĐH Công thương TPHCM.

19, Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM.

20, Trường ĐH Thương mại.

21, Học viện Khoa học Quân sự.

22, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM.

23, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM.

24, Học viện Cảnh sát Nhân dân.

25, ĐH Bách Khoa Hà Nội.

26, Trường ĐH Nam Cần Thơ.

27, Trường ĐH Ngoại thương.

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được Bộ GD&ĐT ban hành ngày 24/1/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/3/2014, áp dụng cho các chương trình đào tạo ngoại ngữ, các cơ sở đào tạo ngoại ngữ và người học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Khung năng lực này được phát triển trên cơ sở tham chiếu, ứng dụng CEFR và một số khung trình độ tiếng Anh của các nước, kết hợp với tình hình và điều kiện thực tế dạy, học và sử dụng ngoại ngữ ở Việt Nam.

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được chia làm 3 cấp (Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp) và 6 bậc (từ Bậc 1 đến Bậc 6 và tương thích với các bậc từ A1 đến C2 trong CEFR). Được biết, một số trường đại học ở Việt Nam sẽ sử dụng chứng chỉ VSTEP - kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam để xét tuyển đại học chứng quy trong mùa tuyển sinh 2023, cùng với các chứng chỉ quốc tế.

Cũng theo cập nhật từ Bộ GD&ĐT đến ngày 31/12/2022, có 16 đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

Danh sách 16 đơn vị nói trên gồm:

1, Trường ĐH Quảng Nam.

2, Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên - Huế.

3, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế.

4, Trường ĐH Cửu Long, tỉnh Vĩnh Long.

5, Trường ĐH Khoa học, ĐH Thái Nguyên.

6, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội.

7, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

8, Trường Hữu Nghị 80.

9, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Thái Nguyên.

10, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng.

11, Trường Hữu Nghị T78.

12, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng.

13, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM.

14, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.

15, Trường ĐH Hạ Long.

16, Trường Cao đẳng Sơn La.

Theo Bộ GD&ĐT, Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài được dùng làm căn cứ thống nhất đánh giá năng lực tiếng Việt của người nước ngoài; làm căn cứ xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy; biên soạn hoặc lựa chọn học liệu; xây dựng tiêu chí kiểm tra, đánh giá ở từng cấp học và trình độ đào tạo.

Bên cạnh đó, làm căn cứ cho giáo viên, giảng viên lựa chọn và triển khai nội dung, cách thức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá nhằm hỗ trợ người học đạt được các yêu cầu của chương trình đào tạo; giúp người học hiểu được nội dung, yêu cầu đối với từng trình độ năng lực tiếng Việt và tự đánh giá năng lực của mình.

Khung năng lực tiếng Việt cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác, trao đổi giáo dục, công nhận văn bằng, chứng chỉ với các quốc gia sử dụng Khung tham chiếu chung Châu Âu về ngôn ngữ (sau đây gọi là Khung tham chiếu chung Châu Âu, viết tắt: CEFR).

Bộ GD&ĐT cho biết, Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài được phát triển trên cơ sở tham chiếu, ứng dụng CEFR, kết hợp với tình hình, điều kiện thực tế dạy, học và sử dụng tiếng Việt cho người nước ngoài.

Khung năng lực này được chia làm 3 cấp (Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp) và 6 bậc (từ Bậc 1 đến Bậc 6 và tương thích với các bậc từ A1 đến C2 trong CEFR).

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/27-don-vi-duoc-to-chuc-thi-danh-gia-nang-luc-tieng-anh-khung-6-bac-172230116152446232.htm