Xuất khẩu có tín hiệu phục hồi

Sau khi sụt giảm vào năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu của nhiều sản phẩm như gỗ, dệt may đã tăng trưởng trở lại trong hai tháng đầu năm 2024.

KTSGO

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/xuat-khau-co-tin-hieu-phuc-hoi/