Xót xa hình ảnh tôm hùm, cá chết nổi trắng ở 'Thủ phủ tôm hùm Phú Yên'

Khoảng 100 tấn tôm hùm và cá các loại chết đột ngột. Chưa bao giờ người nuôi trồng hải sản ở 'Thủ phủ tôm hùm Phú Yên' lại điêu đứng đến vậy.

Hồng Ánh - Vệ Loan - Ngọc Lý -

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/xot-xa-hinh-anh-tom-hum-ca-chet-noi-trang-o-thu-phu-tom-hum-phu-yen-196240521113914676.htm