WHO cảnh báo giai đoạn khẩn cấp của dịch COVID-19 chưa kết thúc

Giai đoạn khẩn cấp của đại dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc khi số người chết vẫn tiếp tục gia tăng, trong khi phản ứng toàn cầu đối với cuộc khủng hoảng hiện 'vẫn còn hạn chế'. Đây là lời cảnh báo được Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra ngày 27/01.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/who-canh-bao-giai-doan-khan-cap-cua-dich-covid-19-chua-ket-thuc-68157.htm