Việt Nam nổi bật trong các thị trường mới nổi

    Báo VTC News
    3 đăng lạiGốc

    Nhiều đại biểu đang tham dự một hội nghị về kinh tế tại Hà Nội nhận định rằng Việt Nam nổi bật trong các thị trường mới nổi nhờ duy trì được tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm và hạn chế sự chênh lệch giàu nghèo.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/256282/Default.aspx