Từ ngày 1-7, mức đóng BHXH cao nhất là bao nhiêu?

Mức đóng BHXH tối đa từ ngày 1-7-2024 sẽ chờ có hướng dẫn để thực hiện.

Cho tôi hỏi từ ngày 1-7-2024 thì mức lương tối đa người lao động đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) là bao nhiêu? Vì theo tôi được biết theo quy định hiện nay mức đóng BHXH cao nhất là 20 tháng lương cơ sở. Tuy nhiên, từ ngày 1-7-2024 đã bỏ mức lương cơ sở.

Cho tôi hỏi thêm, đối với trường hợp người lao động làm việc ở nhiều công ty thì đóng BHXH được thực hiện như thế nào?

Bạn đọc TM, TP.HCM

BHXH TP.HCM trả lời: Liên quan đến mức đóng BHXH tối đa từ ngày 1-7-2024 thì khi Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn mức lương cơ sở, BHXH TP.HCM sẽ có thông báo đến các đơn vị được biết và thực hiện.

Căn cứ Luật BHXH năm 2014 và các văn bản hướng dẫn dưới Luật quy định người lao động đồng thời có từ hai hợp đồng lao động trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên. Đồng thời, người lao động đóng BHYT nơi có mức lương cao nhất và đóng bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp theo từng hợp đồng lao động.

Đối với người lao động khi giao kết hợp đồng lao động thứ 2, có trách nhiệm chủ động thông báo cho đơn vị sử dụng lao động được biết để báo tăng 0,5% vào Quỹ tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp và khai báo mức đóng BHYT cao nhất (nếu có) theo đúng quy định trên.

Nếu đơn vị giao kết hợp đồng lao động thứ 2, kê khai tăng lao động đóng 32% thì cơ quan BHXH sẽ thực hiện giảm trùng theo Công văn số 2745/BHXH-BT ngày 23-7-2018 của BHXH Việt Nam.

VÕ HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/tu-ngay-1-7-muc-dong-bhxh-cao-nhat-la-bao-nhieu-post786686.html