Tốc độ tăng trưởng kinh tế Quảng Nam xếp thứ 4 cả nước

  Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Quảng Nam tăng 12,8%, xếp thứ 4 cả nước, đứng thứ 2 vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, cao nhất trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

  Xuất khẩu sơ mi rơ moóc đầu tiên sang Mỹ tại Cảng PTSC Dung Quất, Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Trần Tĩnh -TTXVN

  Xuất khẩu sơ mi rơ moóc đầu tiên sang Mỹ tại Cảng PTSC Dung Quất, Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Trần Tĩnh -TTXVN

  Ngày 6/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 8, khóa XXII nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến về tình hình thực hiện các mặt công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chương trình số 11 của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); các nghị quyết, chương trình mục tiêu của Trung ương và các cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù của tỉnh về chính sách xã hội.

  Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường cho rằng, Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh, 6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh dần được phục hồi và có bước chuyển biến hết sức tích cực.

  Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 12,8%, xếp thứ 4 cả nước, đứng thứ 2 vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, cao nhất trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

  Nhìn nhận công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác 6 tháng đầu năm vẫn còn những tồn tại, hạn chế, nhất là việc giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh tỷ lệ đạt thấp (26,7%), nhiều địa phương giải ngân đạt dưới 15%. Công tác cải cách hành chính thời gian qua tuy được triển khai thực hiện khá quyết liệt nhưng vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế...

  Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề nghị các ngành, địa phương tập trung, nghiên cứu, đề xuất những vấn đề quan trọng cần thực hiện ngay, hiến kế mới mang tính đột phá, quyết liệt để tạo đà cho tỉnh phát triển mạnh hơn nữa trong thời gian đến, nhất là triển khai nội dung Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

  Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các mặt công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 cho thấy, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Nam đang trên đà hồi phục và phát triển sau đại dịch COVID-19. Theo đó, quy mô nền kinh tế xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố; đứng thứ 3/14 tỉnh, thành phố trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung; đứng đầu khu vực trọng điểm miền Trung.

  Đặc biệt, hoạt động ngành du lịch dần phục hồi khi Quảng Nam được chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2022; tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch 6 tháng đạt gần 2,3 triệu lượt, thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 4.019 tỷ đồng.

  Đặc biệt, tổng thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 22/6 đạt 18.667 tỷ đồng, đạt 78,8% dự toán. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm và thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực…

  Tính đến cuối tháng 6, cả tỉnh có 674 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước, số vốn đăng ký đạt gần 4.455 tỷ đồng; có 436 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước.

  Tỉnh cấp mới giấy chứng nhận 3 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư gần 23,5 triệu USD, nâng tổng số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh đến nay là 195 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 6 tỷ USD; 29 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký gần 5,6 nghìn tỷ đồng, nâng tổng số dự án còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh hiện nay là 940 dự án với tổng vốn đăng ký gần 240 nghìn tỷ đồng.

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành các nghị quyết, quy định và kế hoạch triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng và công tác cán bộ; hoàn thành công tác quy hoạch Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Tỉnh tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành văn bản chỉ đạo về tham dự sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở tại các địa phương đối với các đồng chí Tỉnh ủy viên; tổ chức làm việc với cấp ủy các sở, ngành về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kịp thời khắc phục những hạn chế trong công tác tổ chức, cán bộ.

  Tính đến ngày 27/6, toàn tỉnh kết nạp được 739 đảng viên mới, đạt 49,3% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai nghiêm túc, hiệu quả.

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các quy định, quy trình kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cấp huyện thi hành kỷ luật 42 đảng viên, cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 94 đảng viên.

  Ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, từ nay đến cuối năm 2022 cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải tập trung một số nhiệm vụ trong tâm.

  Theo đó, tỉnh tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị theo quy định của Trung ương phù hợp với tình hình thực tiễn.

  Quảng Nam tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo đạt được các mục tiêu, kế hoạch đề ra; khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai đồng bộ các giải pháp để phục hồi và thúc đẩy phát triển ngành du lịch.

  Tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án đã giao kế hoạch vốn năm 2022; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, nhất là các tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư các dự án trọng điểm; triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư trên địa bàn tỉnh.

  Đồng thời, chủ động, tích cực triển khai thực hiện hiệu quả kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam theo tinh thần Thông báo số 135/TB-VPCP, ngày 06/5/2022 của Văn phòng Chính phủ.

  Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã báo cáo việc triển khai thực hiện các Nghị quyết số 10, 11, 12 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) trên địa bàn tỉnh trong 5 năm qua được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, đạt được những kết quả hết sức khả quan./.

  Trần Tĩnh/TTXVN

  Nguồn Bnews: https://bnews.vn/toc-do-tang-truong-kinh-te-quang-nam-xep-thu-4-ca-nuoc/250080.html