Tinh hoa làng gỗ Vân Điềm

Những năm gần đây, Đông Anh trở thành một trong những huyện đi đầu của Hà Nội trong xúc tiến thương mại nâng cao chất lượng sản phẩm, thu nhập cho người dân làng nghề. Đến làng gỗ Vân Điềm thấy rõ những tâm huyết trong nghề của các nghệ nhân.

Ngọc Hiền

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/tinh-hoa-lang-go-van-diem.html