Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam

Trong tâm thức người Việt Nam ta, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là một loại hình văn hóa tôn giáo đặc sắc, mang sức sống lâu bền, vun đắp tình cảm hài hòa, thiêng liêng.

Nguồn: Truyền hình Quốc hội

Nguồn Znews: https://znews.vn/video-tin-nguong-tho-cung-hung-vuong-o-viet-nam-post1470717.html