Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia

Chiều 4/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Dato' Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan đang thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan.

Đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Chính phủ Việt Nam cùng tham dự buổi tiếp.

Quang cảnh buổi tiếp.

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan phát biểu tại buổi tiếp.

Các thành viên đi cùng đoàn với Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan.tham dự buổi tiếp.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-thu-tuong-pham-minh-chinh-tiep-bo-truong-quoc-phong-malaysia-post785824.html