Thủ tướng dự Hội nghị giới thiệu mô hình chuyển đổi số thành công cấp bộ, ngành

Chiều 16/6/2024, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị giới thiệu mô hình chuyển đổi số thành công cấp bộ, ngành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Hội nghị giới thiệu mô hình chuyển đổi số thành công cấp bộ, ngành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Hội nghị giới thiệu mô hình chuyển đổi số thành công cấp bộ, ngành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự Hội nghị giới thiệu mô hình chuyển đổi số thành công cấp bộ, ngành

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự Hội nghị giới thiệu mô hình chuyển đổi số thành công cấp bộ, ngành

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị giới thiệu mô hình chuyển đổi số thành công cấp bộ, ngành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị giới thiệu mô hình chuyển đổi số thành công cấp bộ, ngành.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu khai mạc Hội nghị giới thiệu mô hình chuyển đổi số thành công cấp bộ, ngành

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu khai mạc Hội nghị giới thiệu mô hình chuyển đổi số thành công cấp bộ, ngành

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang phát biểu

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang phát biểu

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự Hội nghị giới thiệu mô hình chuyển đổi số thành công cấp bộ, ngành

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự Hội nghị giới thiệu mô hình chuyển đổi số thành công cấp bộ, ngành

Phó Chánh án Tòa án tỉnh Bình Dương Nguyễn Ngọc Mai phát biểu tại điểm cầu tỉnh Bình Dương

Phó Chánh án Tòa án tỉnh Bình Dương Nguyễn Ngọc Mai phát biểu tại điểm cầu tỉnh Bình Dương

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giới thiệu mô hình chuyển đổi số thành công cấp bộ, ngành

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giới thiệu mô hình chuyển đổi số thành công cấp bộ, ngành

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-thu-tuong-du-hoi-nghi-gioi-thieu-mo-hinh-chuyen-doi-so-thanh-cong-cap-bo-nganh-post814608.html