Thế giới "cứu" Mỹ thoát khỏi cơn suy thoái

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Báo cáo Kinh tế mới của OECD đánh giá khoảng hơn 80% tổng mức phát triển của Mỹ sẽ được mang lại từ vị thế của Mỹ trong quan hệ kinh tế với bên ngoài. Xuất khẩu phát triển với tốc độ trung bình hàng năm là 8%, gấp 6 lần so với nhập khẩu.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=72672