Thành phố Vinh thông qua 7 nghị quyết về kinh tế - xã hội và hoạt động của Hội đồng nhân dân

Kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố Vinh khóa XXII đã xem xét, quyết nghị thông qua 7 nghị quyết được trình tại kỳ họp về phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động của HĐND thành phố.

Chiều 15/7, kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa XXII tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường, thảo luận thông qua nghị quyết trình kỳ họp và bế mạc. Ảnh: Mai Hoa

Chiều 15/7, kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa XXII tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường, thảo luận thông qua nghị quyết trình kỳ họp và bế mạc. Ảnh: Mai Hoa

Tham gia phiên họp có đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, các phòng, ban, ngành của thành phố và các phường, xã.

Tiếp tục làm rõ nhiều tồn tại, hạn chế

Bước vào chương trình làm việc, kỳ họp đã nghe báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tổ với 75 ý kiến. Trong đó, có 18 ý kiến về lĩnh vực kinh tế; 30 ý kiến về lĩnh vực xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, đô thị, đất đai, môi trường; 12 ý kiến về lĩnh vực văn hóa - xã hội; 5 ý kiến về lĩnh vực chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính, quốc phòng - an ninh; 8 ý kiến thuộc các vấn đề khác; 2 ý kiến về hoạt động của HĐND thành phố.

Đại diện các phòng chuyên môn và lãnh đạo UBND thành phố đã giải trình, làm rõ nhiều vấn đề mà các đại biểu quan tâm thảo luận tại tổ, liên quan đến nhiều tồn tại, hạn chế, vướng mắc làm cản trở sự phát triển của thành phố.

Đại biểu Nguyễn Xuân Toàn - Chủ tịch UBND phường Quán Bàu tham gia thảo luận tại hội trường. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đưa ra so sánh con số tổng hợp kiến nghị, phản ánh của cử tri qua một số năm gần đây và 6 tháng đầu năm 2022 cũng như phân chia lĩnh vực để khẳng định, ý kiến, phản ánh, bức xúc của cử tri, Nhân dân không những không thay đổi mà còn tăng mức độ, nhất là với lĩnh vực quản lý đô thị, đất đai, giải phóng mặt bằng.

Để tránh tình trạng tại diễn đàn tiếp xúc cử tri nào, cử tri và Nhân dân cũng phản ánh mà không giải quyết, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu trách nhiệm của thành phố và các xã, phường cần nghiên cứu kỹ Kế hoạch số 162 về giải quyết kiến nghị, phản ánh của cử tri và Nhân dân mà thành phố đã ban hành để vào cuộc một cách tích cực, quyết liệt, hiệu quả.

Chủ tịch UBND thành phố cũng nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền và cả hệ thống chính trị trong 6 tháng cuối năm 2022, tạo ra sự phát triển chung của thành phố cũng như giải quyết các khó khăn, tồn tại đang đặt ra. Đó là vai trò của chính quyền trong kích hoạt kinh tế, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp và người dân phát triển kinh tế; tập trung huy động nguồn lực, trong đó, quyết liệt kiến nghị tỉnh thu hồi các dự án treo, dự án chậm tiến độ; mời gọi các nhà đầu tư động lực; có chính sách thu hút nguồn lực trong Nhân dân tham gia đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị.

Đồng chí Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022. Ảnh: Mai Hoa

Thời gian tới, thành phố sẽ tập trung giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm; tiếp tục ưu tiên cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong điều kiện nhiệm vụ tăng, nhưng con người làm việc không tăng; cải tổ “một cửa”; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa thành phố với các phường, xã và giữa các cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, tập trung chuẩn bị các nội dung, công việc cho sự kiện kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Vinh và 235 năm Phượng Hoàng - Trung Đô.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Kỳ họp thông qua 7 nghị quyết trình tại kỳ họp

Kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố đã tiến hành xem xét, thảo luận, thông qua 7 nghị quyết theo thẩm quyền.

Các nghị quyết được thông qua gồm:- Nghị quyết về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022.

- Nghị quyết quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021.

- Nghị quyết về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.

- Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách thành phố Vinh.

- Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023 thành phố Vinh.

- Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ sở 2 của Trường Tiểu học Hưng Lộc, xã Hưng Lộc (giai đoạn 1).

- Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2023.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu UBND thành phố và các phòng, ban, ngành cấp thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình cần xây dựng kế hoạch cụ thể, quyết liệt xử lý các vấn đề được nêu ra tại phiên thảo luận tổ và thảo luận tại hội trường.

Chủ tịch HĐND thành phố cũng nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm 2022 có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm đề ra, vì vậy, đề nghị UBND thành phố tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Cùng với đó, chủ động phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh; rà soát các nội dung nhiệm vụ triển khai thực hiện theo Quyết định số 827 của Thủ tướng Chính phủ; tập trung tốt để chuẩn bị cho Diễn tập khu vực phòng thủ.

Các đại biểu HĐND thành phố cần tiếp tục phát huy cao vai trò giám sát việc triển khai thực hiện các vấn đề đặt ra tại kỳ họp, nhất là các vấn đề vướng mắc, khó khăn, bức xúc trong Nhân dân; đồng thời, tích cực vào cuộc cùng với cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, tạo sức mạnh chung, thúc đẩy việc phát triển của thành phố và giải quyết các khó khăn từ thực tiễn đặt ra, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân thành phố.

Chủ tịch HĐND thành phố cũng đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở tăng cường phối hợp với HĐND, UBND động viên đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/thanh-pho-vinh-thong-qua-7-nghi-quyet-ve-kinh-te-xa-hoi-va-hoat-dong-cua-hoi-dong-nhan-dan-post256286.html