Tăng thêm cơ hội cho lao động nhập cư vào Canada

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đại diện Học viện Siast cho biết, thay vì để người lao động nhập cư mà không có bằng cấp, Siast sẽ đào tạo và cấp một chứng chỉ dưới dạng một chương trình đánh giá tay nghề của lao động nước ngoài.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=86433