Đà Nẵng: Tốc độ xả thải gây áp lực cho công tác xử lý ô nhiễm

Đà Nẵng: Tốc độ xả thải gây áp lực cho công tác xử lý ô nhiễm

Đà Nẵng phát triển về phía tây

Đà Nẵng phát triển về phía tây

Hăng say lao động ngay sau Tết

Đồng loạt ra quân sản xuất đầu năm

Đồng loạt ra quân sản xuất đầu năm

Chủ tịch Đà Nẵng: Tình trạng xả thải ven biển rất đau đầu

Chủ tịch Đà Nẵng: Tình trạng xả thải ven biển rất đau đầu

Sức Xuân trên đại công trình đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan

Sức Xuân trên đại công trình đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan

'Đà Nẵng sẽ khép lại câu chuyện về xả thải ven biển'

'Đà Nẵng sẽ khép lại câu chuyện về xả thải ven biển'

Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ: 'Tình trạng xả thải ven biển rất đau đầu'

Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ: 'Tình trạng xả thải ven biển rất đau đầu'