Tinh hoa Bắc Bộ 1 năm chinh phục công chúng trong và ngoài nước

Tinh hoa Bắc Bộ 1 năm chinh phục công chúng trong và ngoài nước

Vở thực cảnh 'Tinh hoa Bắc Bộ' thu hút hơn 50.000 khán giả trong một năm

Vở thực cảnh 'Tinh hoa Bắc Bộ' thu hút hơn 50.000 khán giả trong một năm

Tinh hoa Bắc Bộ- Đến Hà Nội nhất định phải xem

Tinh hoa Bắc Bộ- Đến Hà Nội nhất định phải xem

Bản tin audio VHTTDL: Quảng Ninh chưa tăng phí tham quan Vịnh Hạ Long

Bản tin audio VHTTDL: Quảng Ninh chưa tăng phí tham quan Vịnh Hạ Long

Vở diễn 'Tinh hoa Bắc Bộ' lập 'cú đúp' kỷ lục Guinness Việt Nam

Vở diễn 'Tinh hoa Bắc Bộ' lập 'cú đúp' kỷ lục Guinness Việt Nam

'Tinh hoa Bắc bộ' xác lập 2 kỷ lục Guiness Việt Nam

'Tinh hoa Bắc bộ' xác lập 2 kỷ lục Guiness Việt Nam

Tranh cãi bản quyền, 'Tinh hoa Bắc bộ' vẫn nhận 2 kỷ lục Guinness Việt Nam

Tranh cãi bản quyền, 'Tinh hoa Bắc bộ' vẫn nhận 2 kỷ lục Guinness Việt Nam

'Tinh hoa Bắc bộ' lập cú đúp kỷ lục Guinness Việt Nam

'Tinh hoa Bắc bộ' lập cú đúp kỷ lục Guinness Việt Nam

Nông dân Hà Nội nhận cát-xê 'được hơn trồng lúa rất nhiều'

Nông dân Hà Nội nhận cát-xê 'được hơn trồng lúa rất nhiều'

Tại sao có ồn ào, show 'Tinh hoa Bắc Bộ' vẫn được nhận kỷ lục VN?

Tại sao có ồn ào, show 'Tinh hoa Bắc Bộ' vẫn được nhận kỷ lục VN?

'Tinh hoa Bắc Bộ' nhận cú đúp kỷ lục Guinness Việt Nam

Vở diễn có nhiều nông dân nhất lập 'cú đúp' kỷ lục Guinness Việt Nam

Vở diễn có nhiều nông dân nhất lập 'cú đúp' kỷ lục Guinness Việt Nam

Vở diễn 'Tinh hoa Bắc Bộ' lập 'cú đúp' kỷ lục Guinness Việt Nam

Vở diễn 'Tinh hoa Bắc Bộ' lập 'cú đúp' kỷ lục Guinness Việt Nam

'Tinh hoa Bắc bộ' xác lập 02 kỷ lục Guinness Việt Nam

'Tinh hoa Bắc bộ' xác lập 02 kỷ lục Guinness Việt Nam

'Tinh hoa Bắc bộ' xác lập 02 kỷ lục Guinness Việt Nam

'Tinh hoa Bắc bộ' xác lập 02 kỷ lục Guinness Việt Nam

Vở diễn có nhiều nông dân nhất lập 'cú đúp' kỷ lục Guinness Việt Nam

Vở diễn có nhiều nông dân nhất lập 'cú đúp' kỷ lục Guinness Việt Nam

Được xét lại NSND, Minh Vương và Thanh Tuấn cảm ơn khán giả

Được xét lại NSND, Minh Vương và Thanh Tuấn cảm ơn khán giả

'Dị nhân' Việt Nam: Người nuốt nhiều kiếm nhất VN giờ ra sao?

'Dị nhân' Việt Nam: Người nuốt nhiều kiếm nhất VN giờ ra sao?