Giá trị khoa học, cách mạng thời đại của Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Trải qua 94 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của mình. Kể từ khi ra đời đến nay (tính từ Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản tháng 2/1848), chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn tồn tại, vận động và phát triển và vẫn là thế giới quan khoa học, là nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

BĐBP tỉnh Điện Biên tích cực phòng, chống 'diễn biến hòa bình' trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

Chiều 24-5, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Quân đội phòng, chống 'diễn biến hòa bình' trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới.

Những thay đổi và giá trị đạt được sau khóa học Trung cấp LLCT tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

Học tập lý luận chính trị, bao gồm nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các văn kiện, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,… là yêu cầu thường xuyên, hàng ngày, bức thiết đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

An Giang: Bế giảng Lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ Đoàn - Hội cơ sở

Ngày 23/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn An Giang phối hợp Trường Chính trị Tôn Đức Thắng bế giảng lớp Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn - Hội cơ sở năm 2024.

Chủ nghĩa Mác vẫn đúng, hãy tin tưởng vào Đảng ta!

Trong thời đại ngày nay, như vàng đã qua thử lửa, Chủ nghĩa Mác cho thấy tính đúng đắn, đã và đang có những đóng góp vượt trội trên cả hai bình diện lý luận và hoạt động thực tiễn.

Công an tỉnh khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị hệ tập trung năm 2024

Ngày 23/5, Công an tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị hệ tập trung cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh năm 2024.

Bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại Hà Tĩnh

Sau thời gian 18 tháng, các học viên lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại Hà Tĩnh đã hoàn thành khóa học.

Cán bộ, đảng viên cần tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị.

74 đảng viên mới tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị

Sáng 22/5, Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1, năm 2024.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trường tồn cùng dân tộc

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân trong nước; cùng các tổ chức, đơn vị, kiều bào ta ở nước ngoài vừa hướng về các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2024). Dù đã đi xa, nhưng Bác Hồ mãi là vị lãnh tụ kính yêu của Đảng, của nhân dân; tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người mãi là tài sản tinh thần vô cùng to lớn, quý giá của Đảng và dân tộc.

Ông Trần Thanh Mẫn cam kết đổi mới hoạt động của Quốc hội

Ông Trần Thanh Mẫn hứa cùng Quốc hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.