Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Thành ủy Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt ngày đầu năm

Thành ủy Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt ngày đầu năm

Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng làm Bí thư quận Hải Châu

Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng làm Bí thư quận Hải Châu

Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Bí thư Quận ủy Hải Châu

Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Bí thư Quận ủy Hải Châu

Ông Trần Thắng Lợi được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Thành ủy

Ông Trần Thắng Lợi được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Thành ủy

Bổ nhiệm nhiều cán bộ Thành ủy Đà Nẵng

Bổ nhiệm nhiều cán bộ Thành ủy Đà Nẵng

Thành ủy Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

UNDP giúp Đà Nẵng hình thành 'Đà Nẵng City Lab'

Đà Nẵng: Sở TT&TT và quận Cẩm Lệ dẫn đầu về năng lực cạnh tranh DDCI

Đà Nẵng: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua đẩy mạnh hợp tác công tư

Khánh Hòa: Triển lãm chứng cứ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

'Quên' kê khai tài sản sẽ bị kỷ luật

Có 11 lô đất nhưng chỉ kê khai 2, một Viện trưởng ở Đà Nẵng bị kỷ luật

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng bị kỷ luật

Kỷ luật khiển trách Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng

Kê khai tài sản không trung thực, một viện trưởng ở Đà Nẵng bị kỷ luật

Kỷ luật khiển trách một Viện trưởng vì kê khai tài sản không trung thực