Tái hiện ký ức 'Điện Biên Phủ trên không'

Tái hiện ký ức 'Điện Biên Phủ trên không'

Kỷ niệm 48 năm chiến thắng 'Điện Biên Phủ trên không' (12.1972 - 12.2020), 25 năm thiết lập quan hệ ngoại...
'Để bầu trời mãi xanh' hành trình đặc biệt của ký ức

'Để bầu trời mãi xanh' hành trình đặc biệt của ký ức

Lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ

Lễ hồi hương hài cốt quân nhân Hoa Kỳ

Trao trả hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 154

Trao trả hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 154

Hồi hương hài cốt quân nhân Hoa Kỳ

Bàn giao thêm một bộ hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam

Bàn giao thêm một bộ hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam

Lễ hồi hương hài cốt quân nhân Hoa Kỳ

Hồi hương hài cốt quân nhân Hoa Kỳ lần thứ 153

Hồi hương hài cốt quân nhân Hoa Kỳ lần thứ 153

Lễ hồi hương Hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 153

Lễ hồi hương Hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 153

Hồi hương hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích ở chiến tranh ở Việt Nan

Hồi hương hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích ở chiến tranh ở Việt Nan

Bàn giao 1 bộ hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh

Bàn giao 1 bộ hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh

Bàn giao thêm một bộ hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh

Bàn giao thêm một bộ hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh

Việt Nam và Mỹ tổ chức lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 153

Việt Nam và Mỹ tổ chức lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 153

Mỹ tổ chức Lễ hồi hương hài cốt binh sĩ lần thứ 153 tại Hà Nội

Mỹ tổ chức Lễ hồi hương hài cốt binh sĩ lần thứ 153 tại Hà Nội

Lễ hồi hương hài cốt quân nhân Hoa Kỳ

Lễ hồi hương hài cốt quân nhân Hoa Kỳ

Lễ hồi hương hài cốt quân nhân Hoa Kỳ

Phép màu không đến tình cờ

Phép màu không đến tình cờ

Mỹ sẽ hỗ trợ Việt Nam công nghệ hiện đại nhất tách chiết ADN tìm hài cốt

Mỹ sẽ hỗ trợ Việt Nam công nghệ hiện đại nhất tách chiết ADN tìm hài cốt

Hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh - cầu nối quan hệ VN-Hoa Kỳ

Hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh - cầu nối quan hệ VN-Hoa Kỳ

Mỹ cung cấp công nghệ xác định danh tính hài cốt

Mỹ cung cấp công nghệ xác định danh tính hài cốt

Hoa Kỳ cung cấp công nghệ hiện đại giúp xác định danh tính hài cốt vô danh

Hoa Kỳ cung cấp công nghệ hiện đại giúp xác định danh tính hài cốt vô danh

Việt Nam - Mỹ hợp tác định danh hài cốt trong chiến tranh bằng công nghệ ADN

Việt Nam - Mỹ hợp tác định danh hài cốt trong chiến tranh bằng công nghệ ADN

Việt - Mỹ tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh

Việt - Mỹ tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh

Mỹ hỗ trợ Việt Nam phân tích ADN xác định danh tính quân nhân

Mỹ hỗ trợ Việt Nam phân tích ADN xác định danh tính quân nhân

Mỹ hỗ trợ Việt Nam phân tích ADN xác định danh tính hài cốt trong chiến tranh

Mỹ hỗ trợ Việt Nam phân tích ADN xác định danh tính hài cốt trong chiến tranh

Mỹ hỗ trợ công nghệ ADN giúp định danh hài cốt trong chiến tranh

Mỹ hỗ trợ công nghệ ADN giúp định danh hài cốt trong chiến tranh

Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh

Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác nâng cao năng lực xác định danh tính hài cốt trong chiến tranh

Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác nâng cao năng lực xác định danh tính hài cốt trong chiến tranh

Mỹ tiếp tục tìm kiếm 1.246 người Mỹ mất tích tại Việt Nam

Mỹ tiếp tục tìm kiếm 1.246 người Mỹ mất tích tại Việt Nam

Tân Tổng lãnh sự Hoa Kỳ cam kết tăng cường hợp tác phát triển với các tỉnh thành miền Trung

Tân Tổng lãnh sự Hoa Kỳ cam kết tăng cường hợp tác phát triển với các tỉnh thành miền Trung

Tổng Lãnh sự Mỹ có chuyến thăm đầu tiên đến Huế và Đà Nẵng

Tân Tổng lãnh sự Mỹ cam kết ủng hộ Việt Nam vững mạnh và thịnh vượng

Tân Tổng lãnh sự Mỹ cam kết ủng hộ Việt Nam vững mạnh và thịnh vượng

Tổng Lãnh sự Mỹ có chuyến thăm đầu tiên đến Huế và Đà Nẵng

Tổng Lãnh sự Mỹ có chuyến thăm đầu tiên đến Huế và Đà Nẵng

Bàn giao hài cốt quân nhân Hoa Kỳ

Bàn giao 2 bộ hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam

Bàn giao 2 bộ hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam

Trao trả hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 151 tại Đà Nẵng

Trao trả hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 151 tại Đà Nẵng

Việt Nam trao trả thêm 2 bộ hài cốt quân nhân Mỹ tại sân bay Đà Nẵng

Việt Nam trao trả thêm 2 bộ hài cốt quân nhân Mỹ tại sân bay Đà Nẵng

Hồi hương hài cốt quân nhân Hoa Kỳ

Hồi hương hài cốt quân nhân Hoa Kỳ

Việt Nam trao trả 2 bộ hài cốt quân nhân Mỹ

Việt Nam trao trả 2 bộ hài cốt quân nhân Mỹ

Hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 151 tại Đà Nẵng

Hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 151 tại Đà Nẵng

VN trao trả hai bộ hài cốt quân nhân cho phía Mỹ

VN trao trả hai bộ hài cốt quân nhân cho phía Mỹ

Hoa Kỳ tổ chức lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 151

Hoa Kỳ tổ chức lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 151

Kỷ niệm 24 năm Ngày bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ

Kỷ niệm 24 năm Ngày bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ

Đã tìm thấy 727 hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở VN

Đã tìm thấy 727 hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở VN