Sẽ kiểm tra 49 hệ thống quản lý chất lượng các cấp

Sẽ kiểm tra 49 hệ thống quản lý chất lượng các cấp

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 4806 kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia ISO...
Triển khai thực hiện chuyển đổi IPv6 trong cơ quan nhà nước

Triển khai thực hiện chuyển đổi IPv6 trong cơ quan nhà nước

Triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030

Triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030

Nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ liên kết chuỗi tiêu thụ xoài

Nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ liên kết chuỗi tiêu thụ xoài

Bà Lê Vinh Liên Trang phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ

Bà Lê Vinh Liên Trang phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ

Cam Ranh: Triển khai Tháng hành động vì trẻ em

Cam Ranh: Triển khai Tháng hành động vì trẻ em

Thêm nguồn thu nhập từ nuôi dê

Thêm nguồn thu nhập từ nuôi dê

Thử nghiệm mô hình trồng dưa lưới

Thử nghiệm mô hình trồng dưa lưới

Khởi sắc ở Trại Thực nghiệm giống cây trồng Suối Dầu

Khởi sắc ở Trại Thực nghiệm giống cây trồng Suối Dầu

Cam Ranh: Đến năm 2025 sẽ hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới

Cam Ranh: Đến năm 2025 sẽ hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới

Chương trình hành động của các ứng cử viên tại Đơn vị bầu cử số 12

Chương trình hành động của các ứng cử viên tại Đơn vị bầu cử số 12

Băn khoăn sử dụng máy cuốn rơm

Băn khoăn sử dụng máy cuốn rơm

Hội Người cao tuổi xã Suối Cát: Nhiều hoạt động thiết thực

Hội Người cao tuổi xã Suối Cát: Nhiều hoạt động thiết thực

Xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ lần thứ II-2021

Xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ lần thứ II-2021

Cam Ranh: 8 mục tiêu chăm sóc người cao tuổi đến năm 2030

Cam Ranh: 8 mục tiêu chăm sóc người cao tuổi đến năm 2030

Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

Xe chở đá gây bụi

Xe chở đá gây bụi

Cam Ranh: Hơn 1 tỷ đồng thực hiện chương trình OCOP

Cam Ranh: Hơn 1 tỷ đồng thực hiện chương trình OCOP

Hơn 3,7 tỷ đồng thực hiện đề tài chế biến hàu Thái Bình Dương

Hơn 3,7 tỷ đồng thực hiện đề tài chế biến hàu Thái Bình Dương

Giải thưởng khoa học và công nghệ lần thứ II-2021 Khánh Hòa: Đề nghị xét tặng 10 công trình

Giải thưởng khoa học và công nghệ lần thứ II-2021 Khánh Hòa: Đề nghị xét tặng 10 công trình

Cam Ranh: Tăng cường sản xuất muối niên vụ 2021

Cam Ranh: Tăng cường sản xuất muối niên vụ 2021

Duyệt đề cương dự án giống gà ri Ninh Hòa

Duyệt đề cương dự án giống gà ri Ninh Hòa

Triển khai xây dựng Vườn ươm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Triển khai xây dựng Vườn ươm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Sự thật về lan đột biến

Sự thật về lan đột biến

Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030

Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030

Sở Khoa học và Công nghệ hợp tác với Trường Đại học Thái Bình Dương

Sở Khoa học và Công nghệ hợp tác với Trường Đại học Thái Bình Dương

Vạn Ninh: 14 công trình giao thông,thủy lợi được đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh

Vạn Ninh: 14 công trình giao thông,thủy lợi được đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh

Mỏ đá Hóa An: Khai thác trong phạm vi được giao

Mỏ đá Hóa An: Khai thác trong phạm vi được giao

Ý kiến cử tri

Ý kiến cử tri

Đề nghị tham gia giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam 2021

Đề nghị tham gia giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam 2021

Cam Ranh: Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác

Cam Ranh: Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác

Nghiệm thu đề tài tinh sạch bromophenols từ rong biển

Nghiệm thu đề tài tinh sạch bromophenols từ rong biển

Cam Ranh: Yêu cầu di dời lồng bè, đăng rớ ra khỏi vùng nước cấm

Cam Ranh: Yêu cầu di dời lồng bè, đăng rớ ra khỏi vùng nước cấm

Công bố 23 dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Công bố 23 dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Xã Diên Xuân: Nhiều hoạt động chăm sóc người cao tuổi

Xã Diên Xuân: Nhiều hoạt động chăm sóc người cao tuổi

Ông Lê Phước Đức giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Ông Lê Phước Đức giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Giao đề tài sản xuất giống, nuôi thương phẩm cá sủ đất

Giao đề tài sản xuất giống, nuôi thương phẩm cá sủ đất

Lập quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030

Lập quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030

Triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021

Triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021

Đề xuất xây dựng Vườn ươm khởi nghiệp Việt ở Khánh Hòa

Đề xuất xây dựng Vườn ươm khởi nghiệp Việt ở Khánh Hòa

Cam Lâm: Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 2021

Cam Lâm: Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 2021

Cần có hướng xử lý rác thải điện tử

Cần có hướng xử lý rác thải điện tử

Cam Lâm: Thu hồi hơn 11ha đất thực hiện dự án kè và đường quanh đầm Thủy Triều

Cam Lâm: Thu hồi hơn 11ha đất thực hiện dự án kè và đường quanh đầm Thủy Triều

Mong có thương hiệu cho rong nho

Mong có thương hiệu cho rong nho

Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh: Chúc thọ cụ cao tuổi nhất tỉnh

Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh: Chúc thọ cụ cao tuổi nhất tỉnh