Cung cấp dịch vụ nội dung số cho di động: Cần sự chung tay của các bên

Cung cấp dịch vụ nội dung số cho di động: Cần sự chung tay của các bên

Sự phát triển của dịch vụ băng rộng di động (3G, 4G) sẽ thúc đẩy các dịch vụ nội dung số phát triển. Tuy...
Có 239 sản phẩm tham gia giải thưởng 'Sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam' đầu tiên

Có 239 sản phẩm tham gia giải thưởng 'Sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam' đầu tiên

Hơn 77% lao động Việt chưa được công nhận trình độ

Hơn 77% lao động Việt chưa được công nhận trình độ

TP Hồ Chí Minh: Chuyển đổi số mạnh mẽ nhưng vẫn chậm hơn so với thế giới

TP Hồ Chí Minh: Chuyển đổi số mạnh mẽ nhưng vẫn chậm hơn so với thế giới

Cơ hội thu hút đầu tư vào ngành công nghệ thông tin và truyền thông

Cơ hội thu hút đầu tư vào ngành công nghệ thông tin và truyền thông

Thu hút đầu tư công nghệ cao vào Việt Nam

Thu hút đầu tư công nghệ cao vào Việt Nam

ITU Digital World 2020: Hiện là thời điểm vàng để đầu tư vào Việt Nam

ITU Digital World 2020: Hiện là thời điểm vàng để đầu tư vào Việt Nam

Bộ Thông tin - Truyền thông và 2 Tổng cục bổ nhiệm lãnh đạo mới

Bộ Thông tin - Truyền thông và 2 Tổng cục bổ nhiệm lãnh đạo mới

Thuyên chuyển Vụ trưởng Vụ Công nghệ Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

Thuyên chuyển Vụ trưởng Vụ Công nghệ Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

Bà Tô Thị Thu Hương được giao điều hành Vụ Công nghệ Thông tin

Bà Tô Thị Thu Hương được giao điều hành Vụ Công nghệ Thông tin

Bộ Thông tin và truyền thông điều động, bổ nhiệm nhân sự

Bộ Thông tin và truyền thông điều động, bổ nhiệm nhân sự

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Bộ TT&TT và 3 Tổng cục

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Bộ TT&TT và 3 Tổng cục

Ông Nguyễn Thiện Nghĩa phụ trách Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia

Ông Nguyễn Thiện Nghĩa phụ trách Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia

Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ

Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ

Trước ngày 20/12, hoàn thành xuất bản Sách Trắng Công nghệ thông tin Việt Nam 2020

Sẽ xuất bản Sách Trắng Công nghệ thông tin Việt Nam trước 20/12

Sẽ xuất bản Sách Trắng Công nghệ thông tin Việt Nam trước 20/12

Chuyển đổi số và các mô hình kinh tế mới cho báo chí

Chuyển đổi số và các mô hình kinh tế mới cho báo chí

Tập trung nguồn lực phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin

Tập trung nguồn lực phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông là ngành kinh tế quan trọng của đất nước

Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông là ngành kinh tế quan trọng của đất nước

Đánh giá Chương trình phát triển công nghiệp CNTT, điện tử - viễn thông

Đánh giá Chương trình phát triển công nghiệp CNTT, điện tử - viễn thông

Đề xuất cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm báo chí

Đề xuất cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm báo chí

Bộ TT-TT phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Bộ TT-TT phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Bộ TT-TT điều chuyển nhiệm vụ về chuyển đổi số từ năm 2020

Bộ TT-TT điều chuyển nhiệm vụ về chuyển đổi số từ năm 2020

Điều chuyển nhiệm vụ chuyển đổi số sang Cục Tin học hóa

Điều chuyển nhiệm vụ chuyển đổi số sang Cục Tin học hóa

Sẽ dành ưu đãi cho doanh nghiệp công nghệ thiết kế, sáng tạo

Sẽ dành ưu đãi cho doanh nghiệp công nghệ thiết kế, sáng tạo

Bổ nhiệm ông Mai Ánh Hồng giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Thông tin và Truyền thông

Bổ nhiệm ông Mai Ánh Hồng giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông có nhân sự mới

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông có nhân sự mới

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm nhiều lãnh đạo

Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai quyết định công tác cán bộ

Bộ TT&TT: Bổ nhiệm ông Mai Ánh Hồng giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ TT&TT: Bổ nhiệm ông Mai Ánh Hồng giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Doanh nghiệp FDI chiếm trên 90% doanh thu xuất khẩu ngành CNTT

Doanh nghiệp FDI chiếm trên 90% doanh thu xuất khẩu ngành CNTT

Vai trò của đại học trong CMCN 4.0

Vai trò của đại học trong CMCN 4.0

Phát động cuộc thi tìm kiếm nhà vô địch tin học văn phòng toàn quốc

Phát động cuộc thi tìm kiếm nhà vô địch tin học văn phòng toàn quốc

Thí điểm vượt rào, làm nên chuyện 12 tỷ USD

Thí điểm vượt rào, làm nên chuyện 12 tỷ USD

Sandbox thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Sandbox thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Đẩy mạnh triển khai cơ chế Sandbox trong kinh tế chia sẻ

Đẩy mạnh triển khai cơ chế Sandbox trong kinh tế chia sẻ

Thúc đẩy triển khai cơ chế Sandbox trong kinh tế chia sẻ tại Việt Nam

Thúc đẩy triển khai cơ chế Sandbox trong kinh tế chia sẻ tại Việt Nam

'Sandbox là công cụ để sáng tạo'

'Sandbox là công cụ để sáng tạo'

'Thúc đẩy triển khai cơ chế Sandbox trong kinh tế chia sẻ tại Việt Nam'

'Thúc đẩy triển khai cơ chế Sandbox trong kinh tế chia sẻ tại Việt Nam'

Mở khóa bài toán 'Sandbox' trong mô hình kinh tế chia sẻ Việt Nam

Mở khóa bài toán 'Sandbox' trong mô hình kinh tế chia sẻ Việt Nam

Việt Nam giành giải Bạc ở hạng mục Nội dung số

Việt Nam giành giải Bạc ở hạng mục Nội dung số

ASEAN ICT AWARDS 2019: Việt Nam giành giải Bạc ở hạng mục Nội dung số

ASEAN ICT AWARDS 2019: Việt Nam giành giải Bạc ở hạng mục Nội dung số