Học sinh thi ý tưởng thiết kế thư viện

Phát động Hội thi 'Thư viện năng động – sáng tạo' năm 2019

Phát động Hội thi 'Thư viện năng động – sáng tạo' năm 2019

TP.HCM: Phát động Hội thi Thư viện Năng động - Sáng tạo năm 2019

TP.HCM: Phát động Hội thi Thư viện Năng động - Sáng tạo năm 2019

Triển lãm 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam' tại Đăk Lăk

Triển lãm 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam' tại Đăk Lăk

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Triển lãm Hoàng Sa-Trường Sa đến với sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM

Triển lãm Hoàng Sa-Trường Sa đến với sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM

Phát động Giải thưởng báo chí về 'Văn hóa ứng xử'

Phát động Giải thưởng báo chí về 'Văn hóa ứng xử'

Lần đầu tiên tổ chức giải thưởng báo chí về 'Văn hóa ứng xử'

Lần đầu tiên tổ chức giải thưởng báo chí về 'Văn hóa ứng xử'