Đảm bảo quyền của người lao động Việt Nam di cư

Đảm bảo quyền của người lao động Việt Nam di cư

Ngày 15/1, tại Đồ Sơn, TP Hải Phòng, Văn phòng Thường trực (Ban chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ) tổ chức Hội...

Năm 2021 dự kiến có 90.000 người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Đảm bảo quyền của người lao động Việt Nam di cư, phòng chống buôn bán người

Đảm bảo quyền của người lao động Việt Nam di cư, phòng chống buôn bán người

Sẽ thành lập Mạng lưới ứng cứu, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Sẽ thành lập Mạng lưới ứng cứu, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Tập huấn công tác thông tin đối ngoại, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Tập huấn công tác thông tin, truyền thông về quyền con người

Tập huấn công tác thông tin, truyền thông về quyền con người

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quyền con người

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quyền con người

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quyền con người

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quyền con người

Tập huấn công tác thông tin về quyền con người cho 26 tỉnh thuộc khu vực miền Nam và Tây Nguyên

Tập huấn công tác thông tin về quyền con người cho 26 tỉnh thuộc khu vực miền Nam và Tây Nguyên

Tập huấn về công tác truyền thông quyền con người

Tập huấn công tác thông tin, truyền thông về quyền con người

Tập huấn công tác thông tin, truyền thông về quyền con người

Đẩy mạnh truyền thông về nhân quyền

Đẩy mạnh truyền thông về nhân quyền

Khu vực biên giới Việt - Lào phức tạp về tội phạm

Khu vực biên giới Việt - Lào phức tạp về tội phạm

Nâng cao chất lượng công tác thông tin, truyền thông về thành tựu quyền con người

Nâng cao chất lượng công tác thông tin, truyền thông về thành tựu quyền con người

Nâng cao hiệu quả truyền thông, bảo đảm quyền của người dân tộc thiểu số

Nâng cao hiệu quả truyền thông, bảo đảm quyền của người dân tộc thiểu số

Phản ánh sinh động, chân thực hình ảnh người giáo viên nhân dân

Phản ánh sinh động, chân thực hình ảnh người giáo viên nhân dân

Đẩy mạnh hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại Việt Nam - Campuchia

Đẩy mạnh hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại Việt Nam - Campuchia

Xung quanh việc thu hồi danh hiệu người đẹp Quảng Bình: Sở VHTT Quảng Bình nói gì?

Xung quanh việc thu hồi danh hiệu người đẹp Quảng Bình: Sở VHTT Quảng Bình nói gì?

Tập huấn kỹ năng tiếp cận và khai thác thông tin trong thời đại kỹ thuật số

Tập huấn kỹ năng tiếp cận và khai thác thông tin trong thời đại kỹ thuật số

Tuyên truyền, xử lý thông tin trên mạng xã hội của cơ quan Đảng, Nhà nước: Tác động từ mạng xã hội

Tuyên truyền, xử lý thông tin trên mạng xã hội của cơ quan Đảng, Nhà nước: Tác động từ mạng xã hội

Báo chí cần chỉ rõ âm mưu, hoạt động lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch

Báo chí cần chỉ rõ âm mưu, hoạt động lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch

Tập huấn công tác đấu tranh và bảo vệ nhân quyền

Chánh thanh tra Bộ Thông tin và truyền thông bị cách chức

Chánh thanh tra Bộ Thông tin và truyền thông bị cách chức

Một số tổ chức khoác áo danh nghĩa tôn giáo dùng thủ đoạn tinh vi để lôi kéo người dân tham gia

Một số tổ chức khoác áo danh nghĩa tôn giáo dùng thủ đoạn tinh vi để lôi kéo người dân tham gia

Ông Đinh Tiến Dũng được bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại

Ông Đinh Tiến Dũng được bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại

Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm lãnh đạo mới

Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm lãnh đạo mới

Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Cục Thông tin đối ngoại – Bộ Thông tin và Truyền thông

Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Cục Thông tin đối ngoại – Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ TT&TT triển khai quyết định về công tác cán bộ

Bộ TT&TT triển khai quyết định về công tác cán bộ

Bộ TT&TT triển khai quyết định về công tác cán bộ

Bộ TT&TT triển khai quyết định về công tác cán bộ

Phân công nhiệm vụ giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Phân công nhiệm vụ giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ TT-TT phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Bộ TT-TT phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Bổ nhiệm ông Mai Ánh Hồng giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Thông tin và Truyền thông

Bổ nhiệm ông Mai Ánh Hồng giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông có nhân sự mới

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông có nhân sự mới

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm nhiều lãnh đạo

Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai quyết định công tác cán bộ

Bộ TT&TT: Bổ nhiệm ông Mai Ánh Hồng giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ TT&TT: Bổ nhiệm ông Mai Ánh Hồng giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về nhân quyền và thông tin đối ngoại

Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm chính sách với dân tộc

Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm chính sách với dân tộc

Tăng cường đầu tư cho vùng 5 'Nhất'

Tăng cường đầu tư cho vùng 5 'Nhất'

Cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn khai gì về việc nhận hối lộ 200.000 USD?

Cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn khai gì về việc nhận hối lộ 200.000 USD?

Ông Trương Minh Tuấn khai có sự hiểu lầm hứa hẹn ký để được lên Bộ trưởng?

Ông Trương Minh Tuấn khai có sự hiểu lầm hứa hẹn ký để được lên Bộ trưởng?

Bị cáo Trương Minh Tuấn: 'Phạm Nhật Vũ mang lẵng hoa kèm theo 200.000 USD đến chúc mừng tôi lên chức Bộ trưởng'

Bị cáo Trương Minh Tuấn: 'Phạm Nhật Vũ mang lẵng hoa kèm theo 200.000 USD đến chúc mừng tôi lên chức Bộ trưởng'

Bộ TT&TT: DN nước ngoài phải thực hiện đúng quy định của pháp luật Việt Nam, tránh tình trạng 'bảo hộ ngược

Bộ TT&TT: DN nước ngoài phải thực hiện đúng quy định của pháp luật Việt Nam, tránh tình trạng 'bảo hộ ngược

Tổng doanh thu ngành báo chí năm 2019 ước đạt hơn 4,9 nghìn tỷ đồng

Tổng doanh thu ngành báo chí năm 2019 ước đạt hơn 4,9 nghìn tỷ đồng

Bà Hoàng Thị Phương Lựu được bổ nhiệm Phó chánh Văn phòng Bộ TT&TT

Bà Hoàng Thị Phương Lựu được bổ nhiệm Phó chánh Văn phòng Bộ TT&TT