Một cán bộ đánh bạc thoát kỷ luật ngoạn mục lại chuẩn bị được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo ở Sở TN&MT Bắc Giang

Một cán bộ đánh bạc thoát kỷ luật ngoạn mục lại chuẩn bị được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo ở Sở TN&MT Bắc Giang

Bắc Giang: 'Nóng' chuyện bổ nhiệm PGĐ Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường

Bắc Giang: 'Nóng' chuyện bổ nhiệm PGĐ Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường

Bê bối Trung tâm quan trắc tỉnh Bắc Giang: Ai được bổ nhiệm ngồi 'ghế nóng' lãnh đạo?

Bê bối Trung tâm quan trắc tỉnh Bắc Giang: Ai được bổ nhiệm ngồi 'ghế nóng' lãnh đạo?

Phú Xuyên - Hà Nội: Có dấu hiệu bao che cho công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp?

Phú Xuyên - Hà Nội: Có dấu hiệu bao che cho công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp?

Doanh nghiệp tài trợ tiền cho cán bộ Sở TN-MT Bắc Giang đi du lịch nước ngoài: 'Nếu biết… tôi cho tiền tự người ta đi'

Doanh nghiệp tài trợ tiền cho cán bộ Sở TN-MT Bắc Giang đi du lịch nước ngoài: 'Nếu biết… tôi cho tiền tự người ta đi'

Nhiều cán bộ Sở TN-MT Bắc Giang đi du lịch Châu Âu bằng tiền doanh nghiệp tài trợ?

Nhiều cán bộ Sở TN-MT Bắc Giang đi du lịch Châu Âu bằng tiền doanh nghiệp tài trợ?

Phú Xuyên (Hà Nội): Xe tải chở cát cày nát đường đê, cơ quan chức năng bất lực?