Kỳ vọng 'điểm sáng' thị trường lao động trong năm 2021

Kỳ vọng 'điểm sáng' thị trường lao động trong năm 2021

Dự báo năm 2021, thị trường lao động sẽ có nhiều 'điểm sáng' nhờ thu hút làn sóng đầu tư, các doanh nghiệp...
Cục Việc làm gặp gỡ báo chí nhân ngày 21/6

Cục Việc làm gặp gỡ báo chí nhân ngày 21/6

Phao cứu sinh cho người lao động

Phao cứu sinh cho người lao động

Khai trương Cổng thông tin dịch vụ việc làm

Khai trương Cổng thông tin dịch vụ việc làm

Tìm hướng đi cho thị trường lao động

Tìm hướng đi cho thị trường lao động

Hoàn thiện hành lang pháp lý hiện đại: Tạo điều kiện cho giao dịch việc làm phát triển

Hoàn thiện hành lang pháp lý hiện đại: Tạo điều kiện cho giao dịch việc làm phát triển

Thu thập dữ liệu và dự báo cung - cầu lao động: Cần nhiều hệ thống đa tầng

Thu thập dữ liệu và dự báo cung - cầu lao động: Cần nhiều hệ thống đa tầng

Phát triển thị trường lao động: 'Phủ sóng' bằng chính sách đa tầng

Phát triển thị trường lao động: 'Phủ sóng' bằng chính sách đa tầng

Không tăng năng suất sẽ rơi vào bẫy thu nhập trung bình thấp

Không tăng năng suất sẽ rơi vào bẫy thu nhập trung bình thấp

Hướng tới xây dựng thị trường lao động hiện đại

Hướng tới xây dựng thị trường lao động hiện đại

Cần thể chế, chính sách mới để phát triển thị trường lao động hiện đại

Cần thể chế, chính sách mới để phát triển thị trường lao động hiện đại

Tìm giải pháp phát triển thị trường lao động hiện đại, bền vững

Tìm giải pháp phát triển thị trường lao động hiện đại, bền vững

Phát triển thị trường lao động hiện đại tới năm 2030, tầm nhìn 2045

Phát triển thị trường lao động hiện đại tới năm 2030, tầm nhìn 2045

Tổng kết dự án phát triển thị trường lao động và việc làm

Tổng kết dự án phát triển thị trường lao động và việc làm

Định hướng phát triển lâu dài cho thị trường lao động

Định hướng phát triển lâu dài cho thị trường lao động

'Điểm tựa' an sinh cho người lao động

'Điểm tựa' an sinh cho người lao động

Dự báo thị trường lao động: Thiếu và yếu

Dự báo thị trường lao động: Thiếu và yếu

Phát triển thị trường lao động Việt Nam đến năm 2030

Phát triển thị trường lao động Việt Nam đến năm 2030

Xây dựng đề án hỗ trợ phát triển thị trường lao động hiện đại

Xây dựng đề án hỗ trợ phát triển thị trường lao động hiện đại

Góp ý hoàn thiện Nghị định về tổ chức và hoạt động dịch vụ việc làm

Góp ý hoàn thiện Nghị định về tổ chức và hoạt động dịch vụ việc làm

Trung tâm dịch vụ việc làm là điểm tựa cho người lao động

Trung tâm dịch vụ việc làm là điểm tựa cho người lao động

Thất nghiệp tăng kỷ lục

Thất nghiệp tăng kỷ lục

Nỗ lực bảo đảm an sinh xã hội

Nỗ lực bảo đảm an sinh xã hội

Cơ hội nâng chất lượng nhân lực

Cơ hội nâng chất lượng nhân lực

Lương tối thiểu vùng năm 2021: Còn phụ thuộc 'sức khỏe' doanh nghiệp

Lương tối thiểu vùng năm 2021: Còn phụ thuộc 'sức khỏe' doanh nghiệp

Giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn về việc làm

Giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn về việc làm

Tăng cường kết nối, hỗ trợ cho người lao động tìm việc làm

Tăng cường kết nối, hỗ trợ cho người lao động tìm việc làm

Điều chỉnh, gỡ vướng cho gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng

Điều chỉnh, gỡ vướng cho gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng

Gần 31 triệu lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Gần 31 triệu lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Đề xuất nới điều kiện hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng

Đề xuất nới điều kiện hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng

Bộ LĐ-TB&XH đề xuất 'nới' điều kiện để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận gói 62.000 tỷ

Bộ LĐ-TB&XH đề xuất 'nới' điều kiện để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận gói 62.000 tỷ

Những ngành nghề nào bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19?

Những ngành nghề nào bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19?

Đề xuất 'nới' thời gian lao động mất việc nhận hỗ trợ gói 62 nghìn tỷ đồng

Đề xuất 'nới' thời gian lao động mất việc nhận hỗ trợ gói 62 nghìn tỷ đồng

Nới lỏng điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng

Nới lỏng điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng

Sẽ nới điều kiện hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Sẽ nới điều kiện hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn về lao động, việc làm cho doanh nghiệp

Đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn về lao động, việc làm cho doanh nghiệp

Tháo gỡ khó khăn về lao động, việc làm cho doanh nghiệp

Tháo gỡ khó khăn về lao động, việc làm cho doanh nghiệp

Gần 8 triệu lao động bị mất việc, ngừng việc

Gần 8 triệu lao động bị mất việc, ngừng việc

Tháo gỡ khó khăn về lao động, việc làm do Covid-19: Hỗ trợ mạnh hơn nữa

Tháo gỡ khó khăn về lao động, việc làm do Covid-19: Hỗ trợ mạnh hơn nữa

COVID-19 khiến gần 8 triệu lao động ở Việt Nam mất việc hoặc nghỉ luân phiên

COVID-19 khiến gần 8 triệu lao động ở Việt Nam mất việc hoặc nghỉ luân phiên

7,8 triệu lao động mất việc, nghỉ việc luân phiên vì dịch bệnh

7,8 triệu lao động mất việc, nghỉ việc luân phiên vì dịch bệnh

Tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn về lao động, việc làm cho doanh nghiệp

Tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn về lao động, việc làm cho doanh nghiệp

Đề xuất tháo gỡ khó khăn về lao động, việc làm cho doanh nghiệp

Đề xuất tháo gỡ khó khăn về lao động, việc làm cho doanh nghiệp

Số doanh nghiệp rút khỏi thị trường cao kỷ lục từ trước tới nay

Số doanh nghiệp rút khỏi thị trường cao kỷ lục từ trước tới nay

Đề xuất 8 giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp hậu Covid-19

Đề xuất 8 giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp hậu Covid-19