Giảm diện tích dự án điện để bảo vệ rừng

Giảm diện tích dự án điện để bảo vệ rừng

Bình Định: Chỉ đạo làm rõ trách nhiệm vụ dân phản đối dự án điện mặt trời

Bình Định: Chỉ đạo làm rõ trách nhiệm vụ dân phản đối dự án điện mặt trời

Chủ tịch Bình Định yêu cầu giải quyết vụ phản đối DA điện mặt trời

Chủ tịch Bình Định yêu cầu giải quyết vụ phản đối DA điện mặt trời

Dân giữ ô tô phản đối DA điện mặt trời, cán bộ 'giải cứu' bất thành

Dân giữ ô tô phản đối DA điện mặt trời, cán bộ 'giải cứu' bất thành

Dân tụ tập, chặn xe dịch vụ chở đoàn công binh đi rà phá bom mìn cho dự án điện mặt trời

Dân tụ tập, chặn xe dịch vụ chở đoàn công binh đi rà phá bom mìn cho dự án điện mặt trời

Bình Định: Họp khẩn bàn về dự án điện năng lượng mặt trời bị dân phản ứng

Bình Định: Họp khẩn bàn về dự án điện năng lượng mặt trời bị dân phản ứng

Phản đối dự án điện mặt trời: Người dân giữ xe công binh, rà bom mìn

Phản đối dự án điện mặt trời: Người dân giữ xe công binh, rà bom mìn

Bình Định: Người dân chặn xe rà phá bom mìn ở DA điện mặt trời

Bình Định: Người dân chặn xe rà phá bom mìn ở DA điện mặt trời

Bình Định: Người dân lại chặn xe phản đối dự án điện mặt trời

Bình Định: Người dân lại chặn xe phản đối dự án điện mặt trời

Người dân chặn xe rà phá bom mìn để phản đối dự án điện mặt trời

Người dân chặn xe rà phá bom mìn để phản đối dự án điện mặt trời

Người dân giữ ô tô để phản đối dự án điện mặt trời

Người dân giữ ô tô để phản đối dự án điện mặt trời

Phản đối dự án điện mặt trời, dân chặn xe đoàn công tác rà phá bom mìn

Phản đối dự án điện mặt trời, dân chặn xe đoàn công tác rà phá bom mìn

Quê nghèo rúng động vì chủ hội ôm tiền tỷ 'bốc hơi'

Quê nghèo rúng động vì chủ hội ôm tiền tỷ 'bốc hơi'

Quê nghèo rúng động vì chủ hụi ôm tiền tỷ 'bốc hơi'

Quê nghèo rúng động vì chủ hụi ôm tiền tỷ 'bốc hơi'

Làng quê rúng động vì chủ hụi...biến mất!

Làng quê rúng động vì chủ hụi...biến mất!

Quê nghèo rúng động vì bị giật nợ tiền tỉ

Quê nghèo rúng động vì bị giật nợ tiền tỉ

3,5 tỷ và 4 cây vàng 'bốc hơi' cùng chủ hụi, hàng chục hộ dân nháo nhào

3,5 tỷ và 4 cây vàng 'bốc hơi' cùng chủ hụi, hàng chục hộ dân nháo nhào