Chuyên gia quảng cáo nói gì về sự việc Facebook bị sập toàn cầu?

Chuyên gia quảng cáo nói gì về sự việc Facebook bị sập toàn cầu?

Bình Định: Chỉ đạo làm rõ trách nhiệm vụ dân phản đối dự án điện mặt trời

Bình Định: Chỉ đạo làm rõ trách nhiệm vụ dân phản đối dự án điện mặt trời

Dân tụ tập, chặn xe dịch vụ chở đoàn công binh đi rà phá bom mìn cho dự án điện mặt trời

Dân tụ tập, chặn xe dịch vụ chở đoàn công binh đi rà phá bom mìn cho dự án điện mặt trời

Bình Định: Họp khẩn bàn về dự án điện năng lượng mặt trời bị dân phản ứng

Bình Định: Họp khẩn bàn về dự án điện năng lượng mặt trời bị dân phản ứng

Phản đối dự án điện mặt trời: Người dân giữ xe công binh, rà bom mìn

Phản đối dự án điện mặt trời: Người dân giữ xe công binh, rà bom mìn

Bình Định: Người dân lại chặn xe phản đối dự án điện mặt trời

Bình Định: Người dân lại chặn xe phản đối dự án điện mặt trời

Phản đối dự án điện mặt trời, dân chặn xe đoàn công tác rà phá bom mìn