Ông Nguyễn Công Hoàng giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

Ông Nguyễn Công Hoàng giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

Tại Quyết định số 99/QĐ-UBND, ngày 21/1/2021, (do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh ký) nêu rõ,...
Chân dung Bí thư huyện ủy được bổ nhiệm làm Giám đốc sở Công Thương Quảng Ngãi

Chân dung Bí thư huyện ủy được bổ nhiệm làm Giám đốc sở Công Thương Quảng Ngãi

Bổ nhiệm nhân sự mới Hòa Bình, Quảng Ngãi, Bình Phước

Bổ nhiệm nhân sự mới Hòa Bình, Quảng Ngãi, Bình Phước

Bí thư huyện Trà Bồng làm Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi

Bí thư huyện Trà Bồng làm Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi

Quảng Ngãi: Tiếp tục kiện toàn, củng cố nhân sự các sở, ngành, địa phương

Quảng Ngãi: Tiếp tục kiện toàn, củng cố nhân sự các sở, ngành, địa phương

Bí thư huyện Trà Bồng được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Công thương Quảng Ngãi

Bí thư huyện Trà Bồng được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Công thương Quảng Ngãi

Ông Võ Văn Rân giữ chức Giám đốc Sở Công thương

Ông Võ Văn Rân giữ chức Giám đốc Sở Công thương

Đất quế vươn mình

Đất quế vươn mình

Đồng chí Võ Văn Rân tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Trà Bồng

Đồng chí Võ Văn Rân tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Trà Bồng

Trà Bồng (Quảng Ngãi) 60 năm xây dựng và phát triển

Trà Bồng (Quảng Ngãi) 60 năm xây dựng và phát triển

Diện mạo mới trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng Trà Bồng

Diện mạo mới trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng Trà Bồng