Miệt mài cải tạo đồi hoang, cựu binh thu nhập gần tỉ mỗi năm

Miệt mài cải tạo đồi hoang, cựu binh thu nhập gần tỉ mỗi năm

Hà Tĩnh: Bị điện giật tại công trường, 1 công nhân tử vong

Hà Tĩnh: Bị điện giật tại công trường, 1 công nhân tử vong

Rò rỉ điện tại bãi tập kết cát, một công nhân tử vong

Rò rỉ điện tại bãi tập kết cát, một công nhân tử vong

Kéo máy bơm để rửa máy nâng cát, một công nhân bị điện giật tử vong

Kéo máy bơm để rửa máy nâng cát, một công nhân bị điện giật tử vong

Rửa máy nâng cát trong bãi tập kết, một người tử vong

Rửa máy nâng cát trong bãi tập kết, một người tử vong

Trưởng thôn ngang nhiên xả chất thải bẩn xuống kênh tưới tiêu

Trưởng thôn ngang nhiên xả chất thải bẩn xuống kênh tưới tiêu

Chém vỡ xương sọ 'đối thủ', vừa ra tù lại đi tìm để đánh gãy tay