Hà Tĩnh: Đề nghị xếp hồ Ngàn Trươi là hồ chứa thủy lợi quan trọng

Hà Tĩnh: Đề nghị xếp hồ Ngàn Trươi là hồ chứa thủy lợi quan trọng

Hà Tĩnh đề nghị xếp hồ Ngàn Trươi là hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt

Hà Tĩnh đề nghị xếp hồ Ngàn Trươi là hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt

Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh bao biện giải ngân đúng quy định

Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh bao biện giải ngân đúng quy định

Sự ngụy biện của Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh

Sự ngụy biện của Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh

Vườn Quốc gia Vũ Quang - Tiềm năng du lịch cần được 'đánh thức'

Vườn Quốc gia Vũ Quang - Tiềm năng du lịch cần được 'đánh thức'

Hà Tĩnh: Bi hài công trình thủy lợi nghìn tỷ, bị 'thủy ngầm' phá hỏng ?

Hà Tĩnh: Bi hài công trình thủy lợi nghìn tỷ, bị 'thủy ngầm' phá hỏng ?

Chủ tịch Hà Tĩnh chỉ đạo kiểm tra kênh Ngàn Trươi - Cẩm Trang

Chủ tịch Hà Tĩnh chỉ đạo kiểm tra kênh Ngàn Trươi - Cẩm Trang

Kênh bê tông hàng chục tỉ sạt lở sau trận mưa

Kênh bê tông hàng chục tỉ sạt lở sau trận mưa

Chủ tịch Hà Tĩnh yêu cầu kiểm tra vụ nước ngầm đẩy gãy kênh

Chủ tịch Hà Tĩnh yêu cầu kiểm tra vụ nước ngầm đẩy gãy kênh

Chủ tịch UBND Hà Tĩnh yêu cầu kiểm tra lại dự án kênh Ngàn Trươi – Cẩm Trang

Chủ tịch UBND Hà Tĩnh yêu cầu kiểm tra lại dự án kênh Ngàn Trươi – Cẩm Trang

Yêu cầu Hà Tĩnh chia nhỏ gói thầu dự án Ngàn Trươi – Cẩm Trang giai đoạn 2

Yêu cầu Hà Tĩnh chia nhỏ gói thầu dự án Ngàn Trươi – Cẩm Trang giai đoạn 2

Hà Tĩnh: Dự án thủy lợi ngàn tỷ đồng bê tông sụp đổ, có bảo hiểm lo?

Hà Tĩnh: Dự án thủy lợi ngàn tỷ đồng bê tông sụp đổ, có bảo hiểm lo?

Hà Tĩnh: 'Tự phong' Kế toán trưởng, giải ngân tiền tỷ trái pháp luật.

Hà Tĩnh: 'Tự phong' Kế toán trưởng, giải ngân tiền tỷ trái pháp luật.

Tự bổ nhiệm, tự điều hành ban với bộ máy đầy đủ ban bệ (?!)

Tự bổ nhiệm, tự điều hành ban với bộ máy đầy đủ ban bệ (?!)