Mót quặng, người phụ nữ bị đá rơi trúng tử vong thương tâm

Mót quặng, người phụ nữ bị đá rơi trúng tử vong thương tâm

Nghệ An: Người phụ nữ bị đá rơi trúng tử vong tại chỗ khi đang mót quặng

Nghệ An: Người phụ nữ bị đá rơi trúng tử vong tại chỗ khi đang mót quặng

Nghệ An: Đi mót quặng, người phụ nữ bị đá rơi trúng, tử vong thương tâm

Nghệ An: Đi mót quặng, người phụ nữ bị đá rơi trúng, tử vong thương tâm

Người phụ nữ Nghệ An tử vong do bị đá rơi trúng khi đang mót quặng

Người phụ nữ Nghệ An tử vong do bị đá rơi trúng khi đang mót quặng

Quỳ Hợp (Nghệ An): Tai nạn lao động tại mỏ đá, một công nhân tử vong

Quỳ Hợp (Nghệ An): Tai nạn lao động tại mỏ đá, một công nhân tử vong

Nghệ An: Chuẩn bị nổ mìn khai thác đá, một công nhân tử vong

Nghệ An: Chuẩn bị nổ mìn khai thác đá, một công nhân tử vong

Công nhân tử vong do trượt chân khi khoan mỏ để nhồi thuốc nổ

Nghệ An: Khoan đá nổ mìn, một lao động trượt chân ngã tử vong

Nghệ An: Tai nạn lao động khiến 1 công nhân tử vong

Trượt chân khi khoan nhồi thuốc nổ, một công nhân tử vong thương tâm

Nghệ An: Khoan đá nổ mìn, một lao động thiệt mạng

Bị ngã khi khoan đá nổ mìn, một lao động tử vong

Bị ngã khi khoan đá nổ mìn, một lao động tử vong