Đồng chí Nguyễn Hữu Xô hy sinh tại thị xã Phước Long

Đồng chí Nguyễn Hữu Xô hy sinh tại thị xã Phước Long

Đồng chí Nguyễn Hữu Xô hy sinh tại thị xã Phước Long

Đồng chí Nguyễn Hữu Xô hy sinh tại thị xã Phước Long

Ngôi nhà tuổi thơ yêu dấu

Ngôi nhà tuổi thơ yêu dấu

Bài thơ Tây Tiến - bảy mươi năm hành trình

Bài thơ Tây Tiến - bảy mươi năm hành trình

Nhớ đoàn quân Tây Tiến anh hùng, hào hoa 71 năm trước...

Nhớ đoàn quân Tây Tiến anh hùng, hào hoa 71 năm trước...

Công nhận di tích Quốc gia Địa điểm lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến

Công nhận di tích Quốc gia Địa điểm lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến

Địa điểm lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến được xếp hạng Di tích quốc gia

Địa điểm lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến được xếp hạng Di tích quốc gia

Sơn La đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia địa điểm lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến

Sơn La đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia địa điểm lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến