Người trong cuộc nói về hòa giải tranh chấp đất đai

Người trong cuộc nói về hòa giải tranh chấp đất đai

Theo đại diện Bộ TN&MT, Tổng cục Đất đai thông tin hòa giải tranh chấp đất đai tại cơ sở có nhiều bất cập,...