Hôm nay (22/5), Quốc hội bàn kế hoạch phát triển KT-XH, ngân sách Nhà nước

Hôm nay (22/5), Quốc hội bàn kế hoạch phát triển KT-XH, ngân sách Nhà nước

Chỉ khi kinh tế tư nhân phát triển mới có dân giàu, nước mạnh

Chỉ khi kinh tế tư nhân phát triển mới có dân giàu, nước mạnh

Trao 80 con bò giống sinh sản cho người dân huyện Tủa Chùa

Trao 80 con bò giống sinh sản cho người dân huyện Tủa Chùa

Xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030

Xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030

Thành tựu 10 năm Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam': Góp phần phát triển kinh tế thương mại địa phương

Thành tựu 10 năm Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam': Góp phần phát triển kinh tế thương mại địa phương

Đại biểu Quốc hội đề nghị báo cáo đầy đủ về tăng giá điện, xăng

Đại biểu Quốc hội đề nghị báo cáo đầy đủ về tăng giá điện, xăng

Từ những câu hỏi trăn trở của Tổng Bí thư

Từ những câu hỏi trăn trở của Tổng Bí thư

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: 'Đuối sức' tăng trưởng vì giao thông đứt đoạn

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: 'Đuối sức' tăng trưởng vì giao thông đứt đoạn

Xác định năm 2019 là năm bứt phá

Xác định năm 2019 là năm bứt phá

Đồng thuận mục tiêu củng cố nền tảng vĩ mô

Thúc đẩy đầu tư từ khu vực tư nhân cho khoa học công nghệ

Thúc đẩy đầu tư từ khu vực tư nhân cho khoa học công nghệ

Thanh tra, làm rõ việc tăng giá điện, phương pháp tính và thu tiền điện

Thanh tra, làm rõ việc tăng giá điện, phương pháp tính và thu tiền điện

Thủ tướng chỉ thị về phát triển bền vững

Thủ tướng chỉ thị về phát triển bền vững

Năm 2025: Việt Nam sẽ thuộc top 4 ASEAN về xếp hạng số hóa quốc gia

Năm 2025: Việt Nam sẽ thuộc top 4 ASEAN về xếp hạng số hóa quốc gia

Quyết chống 'lợi ích nhóm', xử nghiêm mọi hình thức 'chạy chức, chạy quyền'

Quyết chống 'lợi ích nhóm', xử nghiêm mọi hình thức 'chạy chức, chạy quyền'

Chế tạo thành công vật liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng - an ninh

Chế tạo thành công vật liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng - an ninh

Khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV: Nhiều vấn đề kinh tế-xã hội cử tri quan tâm

Khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV: Nhiều vấn đề kinh tế-xã hội cử tri quan tâm

Phó Thủ tướng: Kiên quyết không để xảy ra sai phạm, gian lận thi cử

Phó Thủ tướng: Kiên quyết không để xảy ra sai phạm, gian lận thi cử

Tình trạng tội phạm xâm hại trẻ em diễn ra nghiêm trọng

Tình trạng tội phạm xâm hại trẻ em diễn ra nghiêm trọng

Kinh tế Việt Nam thuộc nhóm có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới

Kinh tế Việt Nam thuộc nhóm có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới

Quốc hội đề nghị báo cáo đầy đủ về cơ sở của việc tăng giá bán xăng, điện

Quốc hội đề nghị báo cáo đầy đủ về cơ sở của việc tăng giá bán xăng, điện

Tập trung hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6,8%

Tập trung hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6,8%

Cần đánh giá toàn diện chính sách ưu đãi doanh nghiệp FDI

Cần đánh giá toàn diện chính sách ưu đãi doanh nghiệp FDI

Khuyến khích sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân để đầu tư, xây dựng các dự án quan trọng

Khuyến khích sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân để đầu tư, xây dựng các dự án quan trọng

Năm 2019: Quyết liệt cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động

Năm 2019: Quyết liệt cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động

Đề nghị Chính phủ báo cáo cơ sở tăng giá bán lẻ điện, xăng dầu

Đề nghị Chính phủ báo cáo cơ sở tăng giá bán lẻ điện, xăng dầu

Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất, song phát sinh nhiều vấn đề xã hội

Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất, song phát sinh nhiều vấn đề xã hội

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của năm bản lề

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của năm bản lề

Lo ngại nền kinh tế thiếu sản phẩm công nghiệp mang thương hiệu quốc gia

Lo ngại nền kinh tế thiếu sản phẩm công nghiệp mang thương hiệu quốc gia

Xử lý dứt điểm gian lận trong thi cử

Xử lý dứt điểm gian lận trong thi cử

Xử lý nghiêm mọi hình thức chạy chức, chạy quyền

Xử lý nghiêm mọi hình thức chạy chức, chạy quyền

Quốc hội: Cắt bỏ điều kiện kinh doanh chưa thực chất

Quốc hội: Cắt bỏ điều kiện kinh doanh chưa thực chất

Bứt phá, tạo chuyển biến mạnh mẽ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Bứt phá, tạo chuyển biến mạnh mẽ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Một số hình ảnh Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa xiv

Một số hình ảnh Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa xiv

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV: Toàn văn Báo cáo của Chính phủ về kinh tế- xã hội

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV: Toàn văn Báo cáo của Chính phủ về kinh tế- xã hội

Toàn cảnh phiên Khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Toàn cảnh phiên Khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Xây dựng bức tranh toàn cảnh cho phát triển kinh tế số ở Việt Nam

Xây dựng bức tranh toàn cảnh cho phát triển kinh tế số ở Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ các tài liệu, thể hiện quan điểm rõ ràng về từng nội dung

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ các tài liệu, thể hiện quan điểm rõ ràng về từng nội dung

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Tăng trưởng năm 2018 thuộc nhóm cao nhất khu vực và thế giới

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Tăng trưởng năm 2018 thuộc nhóm cao nhất khu vực và thế giới

Chủ tịch Quốc hội: Đổi mới, tạo sự thống nhất cao để có quyết sách đúng, hợp lòng dân

Chủ tịch Quốc hội: Đổi mới, tạo sự thống nhất cao để có quyết sách đúng, hợp lòng dân

Khai mạc kỳ họp thứ 7: Đoàn kết, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ, biến khó khăn thành cơ hội phát triển

Khai mạc kỳ họp thứ 7: Đoàn kết, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ, biến khó khăn thành cơ hội phát triển

Đại biểu thể hiện quan điểm rõ ràng để Quốc hội có quyết sách hợp lòng dân

Đại biểu thể hiện quan điểm rõ ràng để Quốc hội có quyết sách hợp lòng dân

TOÀN CẢNH: Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

TOÀN CẢNH: Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp

Nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp

Công nhận thành phố Sơn La là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Sơn La

Công nhận thành phố Sơn La là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Sơn La

Hà Nội: Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế xã hội

Hà Nội: Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế xã hội

Những đột phá phát triển kinh tế - xã hội

Những đột phá phát triển kinh tế - xã hội

Lấy đối thoại là trọng tâm trong giải phóng mặt bằng

Lấy đối thoại là trọng tâm trong giải phóng mặt bằng

TPHCM tiếp tục bứt phá đóng góp 23%-25% GDP và 27% thu ngân sách nhà nước

TPHCM tiếp tục bứt phá đóng góp 23%-25% GDP và 27% thu ngân sách nhà nước

Mỗi lời ân cần là một bài học sâu sắc

Mỗi lời ân cần là một bài học sâu sắc

Quốc hội sẽ thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 7

Quốc hội sẽ thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 7

Sẽ đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị

Sẽ đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị

Xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2019

Xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2019

Rà soát và đánh giá quá trình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến trẻ em và quyền trẻ em

Rà soát và đánh giá quá trình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến trẻ em và quyền trẻ em

Ngày Khoa học và Công nghệ 2019: Nhiều công trình khoa học góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội

Ngày Khoa học và Công nghệ 2019: Nhiều công trình khoa học góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội

Thủ tướng: 5 vấn đề lớn của ngành khoa học công nghệ

Thủ tướng: 5 vấn đề lớn của ngành khoa học công nghệ

Thủ tướng: Thiếu sự kết nối hiệu quả giữa trường đại học, viện nghiên cứu và khu vực kinh doanh, dịch vụ công

Thủ tướng: Thiếu sự kết nối hiệu quả giữa trường đại học, viện nghiên cứu và khu vực kinh doanh, dịch vụ công

Hoạt động khoa học và công nghệ: Động lực phát triển kinh tế Thủ đô

Hoạt động khoa học và công nghệ: Động lực phát triển kinh tế Thủ đô

Huyện Thanh Oai cần có giải pháp phát triển kinh tế nhanh và bền vững

Huyện Thanh Oai cần có giải pháp phát triển kinh tế nhanh và bền vững

KHCN - Trụ cột phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam

KHCN - Trụ cột phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam

Tạo đột phá chiến lược trong phát triển KHCN và đổi mới, sáng tạo ở Việt Nam

Tạo đột phá chiến lược trong phát triển KHCN và đổi mới, sáng tạo ở Việt Nam

Hội nghị thúc đẩy phát triển toàn diện về kinh tế và xã hội các nước Á - Âu

Hội nghị thúc đẩy phát triển toàn diện về kinh tế và xã hội các nước Á - Âu

Hà Nội: Thông qua quy định quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội

Hà Nội: Thông qua quy định quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội

Đề xuất các ưu tiên phát triển của Việt Nam trong giai đoạn 2021 - 2030

Đề xuất các ưu tiên phát triển của Việt Nam trong giai đoạn 2021 - 2030

Bệ phóng nào cho khoa học, sáng tạo?

Bệ phóng nào cho khoa học, sáng tạo?

Chuyển đổi số sẽ giúp Việt Nam bứt phá

Chuyển đổi số sẽ giúp Việt Nam bứt phá

Khoa học, công nghệ là nền tảng để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững

Khoa học, công nghệ là nền tảng để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững

Thủ tướng: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển kinh tế - xã hội

Thủ tướng: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển kinh tế - xã hội

Cần một nghị quyết mới cho vùng trung du, miền núi Bắc bộ phát triển bền vững

Cần một nghị quyết mới cho vùng trung du, miền núi Bắc bộ phát triển bền vững

Người dân mong được đối thoại với chủ đầu tư

Người dân mong được đối thoại với chủ đầu tư

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Con người phải là trung tâm của sáng tạo

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Con người phải là trung tâm của sáng tạo

Ổn định kinh tế và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp

Ổn định kinh tế và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Một trụ cột cho phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Một trụ cột cho phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là nền tảng thúc đẩy phát triển

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là nền tảng thúc đẩy phát triển

Thủ tướng: 'Ưu tiên chi cho khoa học, công nghệ một cách tương xứng'

Thủ tướng: 'Ưu tiên chi cho khoa học, công nghệ một cách tương xứng'

Ưu tiên đầu tư cho KHCN tương xứng, hiệu quả hơn, không làm theo phong trào

Ưu tiên đầu tư cho KHCN tương xứng, hiệu quả hơn, không làm theo phong trào

Công ty CP mía đường Lam Sơn: Tăng cường hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng mía vụ 2019- 2020

Công ty CP mía đường Lam Sơn: Tăng cường hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng mía vụ 2019- 2020

Các chuyên gia nước ngoài góp ý cho Việt Nam về khai thác tài nguyên 'quý giá nhất'

Các chuyên gia nước ngoài góp ý cho Việt Nam về khai thác tài nguyên 'quý giá nhất'

Đạo Phật vì một thế giới 'chúng ta đều muốn sống'

Đạo Phật vì một thế giới 'chúng ta đều muốn sống'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sáng tạo phải từ con người và vì con người

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sáng tạo phải từ con người và vì con người

180 đại biểu tham dự Hội nghị ASEM về thúc đẩy phát triển bao trùm

180 đại biểu tham dự Hội nghị ASEM về thúc đẩy phát triển bao trùm

Thủ tướng dự hội nghị về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Thủ tướng dự hội nghị về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Indonesia lo bị ông Trump 'để ý' về thương mại

Indonesia lo bị ông Trump 'để ý' về thương mại

Cải cách đổi mới khoa học công nghệ trở thành trụ cột của nền kinh tế

Cải cách đổi mới khoa học công nghệ trở thành trụ cột của nền kinh tế

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là trụ cột phát triển kinh tế

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là trụ cột phát triển kinh tế

Muốn thành 'con hổ châu Á', Việt Nam phải đẩy mạnh chuyển giao công nghệ

Muốn thành 'con hổ châu Á', Việt Nam phải đẩy mạnh chuyển giao công nghệ

Bí quyết về con người, công nghệ là yếu tố quan trọng tạo nên sự khác biệt

Bí quyết về con người, công nghệ là yếu tố quan trọng tạo nên sự khác biệt

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là trụ cột phát triển kinh tế

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là trụ cột phát triển kinh tế

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp tỉnh khóa V

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp tỉnh khóa V

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo cuộc họp lãnh đạo chủ chốt ngày 14/5

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo cuộc họp lãnh đạo chủ chốt ngày 14/5

Tạo điều kiện để huyện Ứng Hòa phát triển, thu hút đầu tư

Tạo điều kiện để huyện Ứng Hòa phát triển, thu hút đầu tư

Kiểm tra việc thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU tại Huyện ủy Ứng Hòa

Kiểm tra việc thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU tại Huyện ủy Ứng Hòa

Ngành Công Thương nỗ lực vì sự phát triển của đất nước

Ngành Công Thương nỗ lực vì sự phát triển của đất nước

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Cần tăng tỷ lệ cho vay nguồn vốn Quỹ đầu tư

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Cần tăng tỷ lệ cho vay nguồn vốn Quỹ đầu tư

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội

KỲ 2: GẦN 2000 HÉCTA ĐẤT DỰ ÁN THÀNH BÃI CHĂN BÒ

KỲ 2: GẦN 2000 HÉCTA ĐẤT DỰ ÁN THÀNH BÃI CHĂN BÒ

TP.HCM: Cuối tháng 11, đề án đô thị thông minh phài thành hiện thực

TP.HCM: Cuối tháng 11, đề án đô thị thông minh phài thành hiện thực