Thân thương những cửa ô Hà Nội biến đổi qua thời gian

Thân thương những cửa ô Hà Nội biến đổi qua thời gian

Trong bài hát 'Tiến về Hà Nội' của nhạc sỹ Văn Cao có câu: 'Năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về...', còn...