Phạt nặng tàu chở khách quá tải trên biển: 'Cảnh tỉnh' DN coi thường pháp luật, đạo đức làm nghề

Phạt nặng tàu chở khách quá tải trên biển: 'Cảnh tỉnh' DN coi thường pháp luật, đạo đức làm nghề

Phạt tàu cao tốc chở số khách quá quy định trong dịp Tết

Phạt tàu cao tốc chở số khách quá quy định trong dịp Tết

Phạt tàu cao tốc chở quá tải 33,6 triệu đồng

Phạt tàu cao tốc chở quá tải 33,6 triệu đồng

Hội An xử phạt hơn 33 triệu đồng đối với tàu cao tốc chở quá tải

Hội An xử phạt hơn 33 triệu đồng đối với tàu cao tốc chở quá tải

Phạt Công ty có tàu cao tốc chở quá số người quy định

Phạt Công ty có tàu cao tốc chở quá số người quy định

Tàu cao tốc chở quá tải 42 người bị phạt 33,6 triệu đồng

Tàu cao tốc chở quá tải 42 người bị phạt 33,6 triệu đồng

Xử phạt hơn 33 triệu đồng đối với tàu cao tốc chở quá tải

Xử phạt hơn 33 triệu đồng đối với tàu cao tốc chở quá tải

Xử phạt hành chính tàu cao tốc chở vượt số khách quy định

Xử phạt hành chính tàu cao tốc chở vượt số khách quy định