Thêm 30 ca nhiễm Covid-19 cộng đồng, dịch đã xuất hiện tại 26 địa phương

Thêm 30 ca nhiễm Covid-19 cộng đồng, dịch đã xuất hiện tại 26 địa phương

Tất cả 30 ca mắc Covid-19 ghi nhận tối 12/5 đều là trường hợp lây nhiễm cộng đồng trong nước tại Hà Nội,...
Chiều 12-5: Ghi nhận 30 ca nhiễm mới trong khu vực cách ly

Chiều 12-5: Ghi nhận 30 ca nhiễm mới trong khu vực cách ly

Chiều 12/5, thêm 30 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Đà Nẵng 20 ca

Chiều 12/5, thêm 30 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Đà Nẵng 20 ca

Chiều 12/5: Thêm 30 ca mắc COVID-19 trong nước đều đã cách ly

Chiều 12/5: Thêm 30 ca mắc COVID-19 trong nước đều đã cách ly

Chiều 12/5, Việt Nam ghi nhận thêm 30 ca mắc mới COVID-19

Chiều 12/5, Việt Nam ghi nhận thêm 30 ca mắc mới COVID-19

Chiều 12-5: 30 ca mắc COVID-19 trong nước, Đà Nẵng có 20 ca

Chiều 12-5: 30 ca mắc COVID-19 trong nước, Đà Nẵng có 20 ca

Chiều 12-5, thêm 30 ca mắc Covid-19 trong nước, riêng Đà Nẵng 20 ca

Chiều 12-5, thêm 30 ca mắc Covid-19 trong nước, riêng Đà Nẵng 20 ca

Chiều nay thêm 30 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Chiều nay thêm 30 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Covid-19 ở Việt Nam chiều 12/5: Thêm 30 ca mắc mới trong nước, riêng Đà Nẵng 20 ca; Chuyên gia nói gì về sốc phản vệ

Covid-19 ở Việt Nam chiều 12/5: Thêm 30 ca mắc mới trong nước, riêng Đà Nẵng 20 ca; Chuyên gia nói gì về sốc phản vệ

Thêm 30 ca mắc COVID-19, riêng Đà Nẵng 20 ca

Thêm 30 ca mắc COVID-19, riêng Đà Nẵng 20 ca

Thêm 30 ca mắc COVID-19, riêng Đà Nẵng 20 ca

Thêm 30 ca mắc COVID-19, riêng Đà Nẵng 20 ca

Chiều 12/5, thêm 30 ca COVID-19 trong cộng đồng

Chiều 12/5, thêm 30 ca COVID-19 trong cộng đồng

Chiều 12/5, Việt Nam có thêm 30 ca mắc mới COVID-19 trong 6 giờ qua

Chiều 12/5, Việt Nam có thêm 30 ca mắc mới COVID-19 trong 6 giờ qua

Tối 12/5, thêm 30 ca COVID-19 ghi nhận tại 4 tỉnh, thành

Tối 12/5, thêm 30 ca COVID-19 ghi nhận tại 4 tỉnh, thành

Chiều 12/5: Thêm 30 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước, riêng Đà Nẵng 20 ca

Chiều 12/5: Thêm 30 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước, riêng Đà Nẵng 20 ca

Chiều 11/5, Việt Nam có thêm 27 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Chiều 11/5, Việt Nam có thêm 27 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Thêm 30 ca mắc COVID-19 đã được cách ly, không phát hiện ổ dịch mới

Thêm 30 ca mắc COVID-19 đã được cách ly, không phát hiện ổ dịch mới

Chiều 11/5, Việt Nam ghi nhận thêm 30 ca mắc mới COVID-19, trong nước có 27 ca

Chiều 11/5, Việt Nam ghi nhận thêm 30 ca mắc mới COVID-19, trong nước có 27 ca

Thêm 27 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Thêm 27 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Thêm 27 ca mắc mới Covid-19 trong nước, chưa phát hiện thêm ổ dịch mới

Thêm 27 ca mắc mới Covid-19 trong nước, chưa phát hiện thêm ổ dịch mới

Việt Nam thêm 30 ca nhiễm, cách ly gần 68.000 người

Việt Nam thêm 30 ca nhiễm, cách ly gần 68.000 người

Tối 11/5: Thêm 30 ca nhiễm Covid-19, 27 ca cộng đồng

Tối 11/5: Thêm 30 ca nhiễm Covid-19, 27 ca cộng đồng

Chiều 11/5, Việt Nam có thêm 27 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

Chiều 11/5, Việt Nam có thêm 27 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

Tối 11/5, ghi nhận 30 ca mắc mới COVID-19

Tối 11/5, ghi nhận 30 ca mắc mới COVID-19

Chiều 11/5, có thêm 27 ca mắc COVID-19 trong nước tại 5 tỉnh, thành

Chiều 11/5, có thêm 27 ca mắc COVID-19 trong nước tại 5 tỉnh, thành

Thêm 30 ca COVID-19 mới, trong đó riêng Bắc Ninh 20 ca

Thêm 30 ca COVID-19 mới, trong đó riêng Bắc Ninh 20 ca

Covid-19 ở Việt Nam chiều 11/5: 30 ca mắc mới, trong đó 20 ca trong nước tại Bắc Ninh

Covid-19 ở Việt Nam chiều 11/5: 30 ca mắc mới, trong đó 20 ca trong nước tại Bắc Ninh