Nỗi lo luồng cạn sắp được khơi thông với cơ chế mới

Nỗi lo luồng cạn sắp được khơi thông với cơ chế mới

Tôn trọng quyền giám sát của người dân

Tôn trọng quyền giám sát của người dân

Người dân được quyền giám sát CSGT thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình

Người dân được quyền giám sát CSGT thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình

Người dân ghi âm, ghi hình CSGT: Phải đúng luật, có văn hóa

Người dân ghi âm, ghi hình CSGT: Phải đúng luật, có văn hóa

5 hình thức giám sát của người dân đối với CSGT

5 hình thức giám sát của người dân đối với CSGT

Người dân được ghi âm, ghi hình giám sát lực lượng công an đang thi hành nhiệm vụ?

Người dân được ghi âm, ghi hình giám sát lực lượng công an đang thi hành nhiệm vụ?

Cục trưởng CSGT: Người dân muốn ghi âm, ghi hình CSGT phải giữ khoảng cách nhất định

Cục trưởng CSGT: Người dân muốn ghi âm, ghi hình CSGT phải giữ khoảng cách nhất định

Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng dùng bệnh án điện tử thay thế hoàn toàn bệnh án giấy từ tháng 9/2019

Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng dùng bệnh án điện tử thay thế hoàn toàn bệnh án giấy từ tháng 9/2019

Sẽ hạn chế việc quay clip, chụp ảnh giám sát CGST làm nhiệm vụ?

Sẽ hạn chế việc quay clip, chụp ảnh giám sát CGST làm nhiệm vụ?