Huyện Hậu Lộc có cán bộ cố chấp, không công tâm khi điều chuyển giáo viên

Huyện Hậu Lộc có cán bộ cố chấp, không công tâm khi điều chuyển giáo viên

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp hiện nay được quy định tại văn bản nào?

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp hiện nay được quy định tại văn bản nào?

Liên tiếp kỷ luật vùi dập Hiệu phó vì dũng cảm tố Hiệu trưởng tiêu cực

Liên tiếp kỷ luật vùi dập Hiệu phó vì dũng cảm tố Hiệu trưởng tiêu cực

Tiền Giang có luật riêng bắt giáo viên trực đêm, hay ông Tuấn nói bừa?

Tiền Giang có luật riêng bắt giáo viên trực đêm, hay ông Tuấn nói bừa?

Chi tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức lấy từ nguồn nào?

Chi tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức lấy từ nguồn nào?

An Giang nhắc trường học chuyện chào cờ và an ninh trật tự

An Giang nhắc trường học chuyện chào cờ và an ninh trật tự

Quan tâm đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số

Quan tâm đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số

Đề nghị giải quyết khiếu nại của nhà khoa học nữ giúp người nuôi tôm

Đề nghị giải quyết khiếu nại của nhà khoa học nữ giúp người nuôi tôm

Công chức sai phạm 'hết cửa' hạ cánh an toàn?: Hợp lòng dân

Công chức sai phạm 'hết cửa' hạ cánh an toàn?: Hợp lòng dân

Công chức sai phạm 'hết cửa' hạ cánh an toàn ?

Công chức sai phạm 'hết cửa' hạ cánh an toàn ?

Tự chủ đại học về nhân sự: Vẫn còn nhiều cán bộ 'sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về'

Tự chủ đại học về nhân sự: Vẫn còn nhiều cán bộ 'sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về'

Giáo viên kiện hiệu trưởng vì bị sa thải trái luật?

Giáo viên kiện hiệu trưởng vì bị sa thải trái luật?

Quy tắc ứng xử của người có chức vụ phải được công khai để nhân dân biết và giám sát

Quy tắc ứng xử của người có chức vụ phải được công khai để nhân dân biết và giám sát

Chuẩn hiệu trưởng - thước đo '3T'

Chuẩn hiệu trưởng - thước đo '3T'

Để không là lý thuyết suông !

Để không là lý thuyết suông !

Xử lý hành vi vi phạm của giáo viên

Xử lý hành vi vi phạm của giáo viên

Áp dụng án dân sự, lao động hay án hành chính?

Xử lý kỷ luật viên chức bị án treo thế nào?

Xử lý kỷ luật viên chức bị án treo thế nào?

Người xưa 'tinh giản biên chế', lựa chọn nhân tài thế nào?

Người xưa 'tinh giản biên chế', lựa chọn nhân tài thế nào?